23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

ROCKWOOL presenterar nya och förbättrade EPD:er

| Medlemsnyhet | Företag Rockwool AB

Grön omställning halverar klimatavtrycket från ROCKWOOL isolering.

Kraven på minskade CO2-utsläpp, klimatberäkningar och livscykelanalyser blir allt hårdare i byggbranschen. För att möta detta har ROCKWOOL fasat ut fossila bränslen till förmån för förnyelsebara. Nu kan stenullsproducenten presentera resultatet för marknaden i form av nya, verifierade miljövarudeklarationer (EPD:er) som visar en genomsnittlig halvering av produkternas utsläpp av växthusgaser (1).
”Efter ett decennium av investeringar kan marknaden dra nytta av vårt gröna skifte”, säger Jonas Zacharoff, Försäljningsdirektör på ROCKWOOL AB.

Byggbranschen står inför helt nya krav på att redovisa vilken klimatbelastning de tillverkade produkterna innebär. Ett av de senaste kraven i Sverige är att byggherrar måste skicka in en Klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.
”Vi som producenter måste kunna möta marknaden genom att leverera miljödata som är konkurrenskraftig, men även lätt att hitta och lätt att använda för exempelvis entreprenörer, arkitekter och byggherrar”, kommenterar Jonas Zacharoff, Försäljningsdirektör på ROCKWOOL AB.

Vad är en EPD?
Ett av de viktigaste verktygen för att redovisa en produkts miljöpåverkan är EPD, vilket står för Environmental Product Declaration eller Miljövarudeklaration. Grunden för en EPD är en livscykelanalys (LCA), där byggmaterialets miljöegenskaper kartläggs i alla faser av produktens liv. En EPD måste utföras enligt internationell standard för att vara trovärdig, vilket inkluderar att EPD:n verifieras av en oberoende tredje part. Det arbetet har pågått sedan ROCKWOOL skiftade till förnyelsebara bränslen vid årsskiftet 2020/2021. Nu är resultatet alltså klart.

Efter över ett års verifiering och utvärdering kan ROCKWOOL redovisa EPD:er som visar betydligt lägre klimatavtryck. Mer exakt är det GWP-värdet i EPD:erna som i genomsnitt är halverat för produkterna. GWP står för Global Warming Potential och är den parameter i en EPD som beskriver produktens klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser och därmed det värde som har störst inverkan på en produkts EPD.

Kraftfulla investeringar halverar klimatavtrycket
ROCKWOOL har under tio års tid genomfört kraftfulla investeringar för att minska sin klimatpåverkan. Stenullsproduktion är nämligen energikrävande eftersom det innebär att sten smälts ner vid temperaturer på cirka 1500 grader. Genom denna process når produkterna unika egenskaper. ROCKWOOL har två fabriker i Danmark och två i Norge. Att tre av fyra nordiska ROCKWOOL fabriker skiftade till förnyelsebara bränslen, i form av biogas och förnyelsebar el, var en viktig signal till marknaden om att även tung industri kan ställa om.

Den stora förbättringen av produkternas klimatavtryck beror med andra ord inte på en förändrad sammansättning av isoleringsprodukterna, utan på skiftet av bränsle. Tillsammans med pågående energieffektiviseringsåtgärder har omställningen minskat CO2-utsläppen från de nordiska ROCKWOOL fabrikerna med 70 procent (2).
”Produkterna är oförändrade och därmed är våra produkters egenskaper desamma som tidigare, berättar Jonas, och nämner bland annat hög brandsäkerhet och lång hållbarhet som viktiga fördelar.” Han fortsätter:

”Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder samma höga kvalitet men med betydligt lägre klimatavtryck och kraftigt sänkta, verifierade EPD:er. Det kommer att gynna aktörer med höga miljökrav.”

EPD:er som är lätta att hitta och använda 
ROCKWOOLs EPD:er kommer att finnas tillgängliga via ROCKWOOL:s webbplats (www.rockwool.se). Antalet EPD:er kommer att utökas kontinuerligt fram till augusti 2022, då det kommer att finnas produktspecifika EPD:er tillgängliga på i stort sett alla ROCKWOOL-produkter. ROCKWOOL:s EPD:er kan också hittas i EPD Norge (www.epd-norge.no)

Klimatpåverkan vid byggprojekt spelar en viktig roll för framtidens byggande. Samtidigt menar Jonas Zacharoff att helhetsperspektivet alltid måste finnas med.
”Det är viktigt att understryka att det fortfarande finns andra krav i byggreglerna än bara CO2-utsläpp. Aktörer måste även bedöma parametrar som till exempel livslängd, brandsäkerhet, fuktbeständighet, tryckhållfasthet och cirkularitet vid materialval”, avslutar Jonas Zacharoff.

Läs mer om skiftet till fossilfria bränslen vid de nordiska ROCKWOOL fabrikerna:
www.rockwool.se/hallbarhet

(1) GWP-värdet (Global Warming Potential), redovisar produktens klimatpåverkan i en EPD. Detta värde har i genomsnitt halverats för de ROCKWOOL produkter som säljs i Sverige. Vissa produkter har sänkts ännu mer och andra ligger högre, men som genomsnitt är det en halvering av GWP-värdet. Se exakta GWP-värden för produkterna på www.rockwool.se.

(2) Läs mer om hur ROCKWOOL i Norden har sänkt sina CO2-utsläpp och se tabeller för beräkningarna:
https://www.rockwool.com/se/om-oss/hallbarhet/saa-uppnaar-rockwool-70-reduktion-av-co2-utslaepp-fraan-2021/ 


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Rockwool AB

Kompanigatan 5
550 11 Jönköping
Sverige
Rockwool AB

Bilder och video

Sänd till en kollega

0.094