23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Undersökningar av förorenade markområden

Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt Statens geotekniska institut (SGI) uppgår dessa områden antalsmässigt till ca 80 000 st.

För att undvika att människor, djur och växtlighet drabbas krävs det att områden som ska exploateras undersöks och analyseras. Speciellt känsligt är om områden ska användas för bebyggelse.

De hälsofarliga ämnena som framför allt undersöks är förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), BTEX, tungmetaller, alifater och aromater.

Safe Control erbjuder följande analyser av jord, mark, asfalt, betong:

PAH-paket - Analys avseende PAH-16, BTEX, olja, metaller, alifater och aromater

Träimpregnering - Analys avseende kreosot, PAH-16, koppar (Cu), krom (Cr) och arsenik (As)

Tillvalsanalyser - Analys avseende PCB, Krom 6, kvicksilver (Hg)

PAH luftanalys - Vid upplevda luktproblem och misstanke om att detta kan ha sitt ursprung i material som har blivit behandlat med kreosot, kan ni låta utföra en luftanalys med avseende på PAH.

På vår hemsida och i vår webbshop  kan du läsa mer om våra analyser och analyspaket.

För mer information kontakta Catarina Wernlund, ansvarig Miljöteknik.

PAH är, enligt Kemikalieinspektionen, den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. För människan innebär PAH bland annat en ökad risk för cancer och försämrat immunförsvar. PAH kan förekomma, förutom i förorenade jordmassor, i badrumsväggar, bil- och cykeldäck, bjälklagsfyllning med slagg, gummigranulater, husgrunder med flera.

Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5566047832

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.031