23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

PAH – hälso- och miljöfarliga kolväten

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är enligt Kemikalieinspektionen, den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. PAH-föreningar bildas huvudsakligen genom ofullständig förbränning av organiska material som kol, olja, trä, och avfall.

PAH kan hittas i olika miljöer

Luft: Utsläpp från fordon, industriella processer, cigarettrök och vedeldning.

Vatten: Genom avrinning från förorenad mark eller atmosfärisk deposition.

Mark och sediment: Genom deposition av luftburna partiklar och genom spill från industriella aktiviteter.

Asfalt

Det vanligaste materialet vi får in till laboratoriet för PAH-analys är asfalt. Äldre asfaltsbeläggningar kan innehålla stenkolstjära som förekom i vägtjära, vilket användes i mer än 50 år som slit- och bindlager över hela landet.

Andra förekommande material för analys är bland annat:

HA-olja
HA-oljor (högaromatiska oljor) är en så kallad utfyllnadsolja. Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerogena. HA-oljor kan förekomma bland annat i bil- och cykeldäck.

Kreosot i tryckimpregnerat virke
Kreosot är en blandning av olika ämnen och har sedan 1800-talet använts för att skydda trä mot röta och skadeinsekter. Kreosot är klassificerat som cancerogent och kan vara farligt avfall.

Vi erbjuder ett flertal PAH-analyser, läs här 

Du kan även beställa din analys i vår  webbshop

Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5566047832

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.031