23948sdkhjf

Oro för höjda vattennivåer kan påverka byggbranschen

Nästan 40 procent av svenskarna tror att bostadspriserna kan påverkas negativt av höjda vattennivåer och översvämningar under de kommande tio åren, enligt en undersökning från Länsförsäkringar. Oro för extremväder är särskilt hög bland unga.

Bostadspriserna i Sverige påverkas av flera faktorer, och det är inte bara räntor och inflation som skapar oro. Klimatförändringar och dess konsekvenser har också börjat göra avtryck i människors medvetenhet. En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Länsförsäkringar visar att 39 procent av de tillfrågade tror att höjda vattennivåer och översvämningar kan få negativa konsekvenser för bostadspriserna de närmaste tio åren. Bland personer som är 29 år eller yngre är denna andel ännu högre.

Martin Hedberg, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, menar att översvämningar på grund av höjda flöden och högre vattennivåer ännu inte är särskilt vanligt men att det kommer bli allt vanligare i framtiden. 

– Redan nu är vissa delar av Halland och Skåne drabbade och där finns redan en regional handlingsplan för klimatanpassning. I dagens nybyggnation måste vi ta hänsyn till att extrema vädersituationer uppstår oftare. Vi behöver eftersträva att inte bygga in problem som vi kan få sota för i framtiden.

Hedberg påpekar att kommuner har skyldighet att bedöma risker för skador i bebyggelse vid tillståndsprocesser och löpande verksamhet. Anpassning till kommande klimatförändringar är en viktig del av detta arbete.

Statens ansvar för att driva på klimatanpassning betonas i en rapport från Sveriges Kommuner och regioner som släpptes i mars. Hedberg ser positivt på att kommunerna tar ansvar och planerar för risker orsakade av extremväder, och menar att mark som används för byggnation måste klara av tänkbara scenarier och att infrastruktur eller byggnader behöver vara framtidssäkrade för kommande generationer.

I vissa fall där kommuner ändå tillåter byggnation på mark som kan vara olämplig på grund av klimatförändringar finns begreppet flexmark. Det innebär att marken på sikt kanske inte är lämplig för byggnader och infrastruktur, och att vi i framtiden kan tvingas återställa marken på grund av klimatförändringarnas konsekvenser.

Även den enskilda fastighetsägaren har ansvar för att förebygga skador på sin bostad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063