23948sdkhjf

Projekt belastar Byggpartner med 220 miljoner - rapport skjuts upp

ByggPartners styrelse beslutar att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 miljoner svenska kronor. Styrelsen vill även ha in nytt kapital till bolaget. 

Det preliminära resultatet (EBITDA) för första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka minus 185 miljoner kronor. Styrelsen beslutar även att senarelägga bolagets kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 till den 25 maj 2023.

"ByggPartnerGruppen får genom den fullt garanterade föreslagna nyemissionen den finansiella stabilitet som krävs för att bygga vidare på våra starka lokala marknadspositioner där vi levererar god lönsamhet. Med nedskrivningarna och riskreserveringarna, samt en nedtrappad verksamhet i Mälardalen under tydlig omställning är det både min och styrelsens uppfattning att vi har minimerat risken för ytterligare nedskrivningar",  säger de i ett pressmeddelande.

Byggpartner skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu ställer om till en lägre risk i regionen Mälardalen.

"Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023",  skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Av fjorton projekt som bolaget hade pågående i Mälardalen vid årets början, löper endast fyra projekt in i 2024 varav ett projekt förväntas löpa in i 2025. Bolagets fortsatta verksamhet i Mälardalen ställs om till en betydligt lägre risknivå.

Årsstämman avses att hållas den 20 juni 2023 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Nettolikviden som uppgår till 218,5 miljoner svenska kronor före emissionskostnader jämte kvittning om 61,5 miljoner kronor, avses användas till att stärka Bolagets balansräkning, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094