23948sdkhjf

Historiska Börshuset i Malmö får nytt liv

En ny epok gryr för Malmö Börshus, en historisk symbol för stadens handel och ekonomi, när Wihlborgs startar en omfattande renovering för att förvandla byggnaden till en mer tillgänglig och energieffektiv mötesplats.

Malmö Börshus, ett landmärke med daglig passage av cirka 50 000 personer, är på väg att genomgå en omvandling. Fastighetsföretaget Wihlborgs planerar en storstilad renovering för att förvandla denna centrala plats till en mer tillgänglig och dynamisk plats i staden.

Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs, berättar att Börshuset kommer att behålla sin historiska betydelse.

– Malmö Börshus passeras av mängder av besökare varje dag och har verkligen möjlighet att bli en samlingsplats. Samtidigt förflyttas stadens centrum alltmer mot Malmö centralstation i takt med att Nyhamnen byggs ut. Vi vill att Börshuset ska vara en fortsatt viktig symbol för Malmös historia och ett dragplåster både dag- och kvällstid.

Renoveringen, som inleds under hösten 2023, kommer att innebära en uppgradering av både exteriör och interiör för att bli mer modern och energieffektiv. Dessutom kommer renoveringen att respektera Börshusets historiska karaktär genom att föra tillbaka mer av dess ursprungliga utseende. Med en kombination av kontor, konferenslokaler och en restaurang, är ambitionen att skapa en livlig och dynamisk miljö.

Ett fokus för projektet är att förbättra tillgängligheten. Byggnaden kommer att ha fyra entréer, med en överbyggd ljusgård som central punkt. En planerad restaurang mot kanalen kommer att öppna upp det som tidigare varit byggnadens baksida, vilket skapar en större inbjudande känsla.

Arkitektbyrån Krook & Tjäder har anlitats för projektet. Nike Rosvall, arkitekt på Krook & Tjäder i Malmö, beskriver hur renoveringen kommer att förändra byggnaden men behålla dess karaktär.

– Malmöborna kommer även fortsatt känna igen sitt Börshus då den befintliga stommen i 80-talsdelarna behålls men får en ny glasfasad med pelare i ljust, slammat, tegel. Vi tror att den nya fasaden ihop med att 1800-talsdelarna återställs till en mer historiskt korrekt sandstensfärgad kulör kommer få de fyra byggnadskropparna att harmoniera fint ihop.

Historik om Malmö Börshus

Malmö Börshus började byggas 1862. Byggnaden var ursprungligen tänkt som en plats för handel med spannmål, vilket var en viktig del av Malmös ekonomi under den tiden. Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal blev Malmö börshus också en plats för handel med andra varor, inklusive bomull, kaffe och socker. Byggnaden var en viktig del av stadens ekonomi under många år och var ett tecken på stadens framgång. Sedan 1980-talet har Malmö börshus varit en central mötesplats för Malmös näringsliv med kontorslokaler och periodvis restaurangverksamhet. 1986 tilldelades huset Malmö stads stadsbyggnadspris efter en omfattande renovering som idag utgör en viktig del av olika tidsepokers bevarandevärden i huset.

www.krooktjader.se

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094