23948sdkhjf

Trähusbarometern – färre småhus byggs

Antalet påbörjade småhus för 2023 har minskat kraftigt jämfört med förra året och ännu färre blir det 2024. Det visar senaste Trähusbarometern.

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång. Under första halvan av 2023 minskade den totala orderingången för småhus av trä med 54,4 procent till 1 430 småhus. Samma summa för 2022 var 3 145 småhus. Orderingången för styck-byggda småhus minskade med 62,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 37,4 procent.

– De främsta orsakerna till det låga småhusbyggandet är ränteläget och dyrare produktionskostnader som ett resultat av inflationen. Men även bankernas restriktiva syn på kreditgivning för bostadsbyggande påverkar såklart möjligheten att köpa sitt hus, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF), i ett pressmeddelande.

Prognosen för 2024 är lägre än årets 6 000 och beräknas landa på 4 000 påbörjade småhus. Detta sammantaget ger rejält sänkta småhusprognoser för såväl 2023 som 2024.

TMF:s prognoser baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

I början av september skrev TMF och Byggföretagen en gemensam debattartikel där de krävde kraftfulla reformer i regeringens budget för 2024. När regeringens budget presenterades gavs besked om budgetsatsningar på bland annat ekonomiska incitament för kommuner att planlägga byggandet av småhus, samt en höjning av taket för rot- och rutavdrag.

Nu hoppas Gustaf Edgren på fler reformer för en ny egnahemsrörelse.

– Det måste till ett ökat incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder. Detta uppnås främst genom skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling, säger Gustaf Edgren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08