23948sdkhjf

Malmö och bygg klimatavtalar för kraftigt minskade utsläpp

Malmö stad och lokala aktörer i byggbranschen har skrivit under ett klimatavtal som de uppger är ett viktigt steg mot kraftigt sänkta klimatutsläpp. 

Målet är att Malmö ska byggas klimatneutralt senast år 2030 och klimatpositivt år 2035.

Malmö stad och byggbranschens lokala organisation för klimatneutralt byggande, LFM30, tecknar ett klimatkontrakt. Det innebär att drygt 200 anslutna aktörer, varav 50 är byggherrar, nu också får klimatkontrakt med Malmö stad. Klimatkontrakt Malmö är ett initiativ som lanserades för att Malmö ska nå klimatmålen och mobilisera Malmös klimatarbete även utanför kommunens rådighet.

Drygt 20 procent av alla koldioxidutsläpp i Malmö kommer från bygg- och anläggningssektorn och det är därför ett prioriterat omställningsområde. Anslutna aktörer till LFM30 driver redan på omställningen. Att staden och LFM30 nu också tecknar ett klimatkontrakt innebär att det gemensamma arbetet växlas upp och fokuserar på områden där samverkan behövs för att bygg- och anläggningssektorns omställning ska lyckas.

Med klimatkontraktet åtar sig LFM30 att genomföra sin lokala färdplan i Malmö och utveckla en klimatneutral bygg-, anläggnings- och förvaltningssektor i Malmö till 2030. Målet är att vara en klimatpositiv bransch 2035. Malmö stad åtar sig i sin tur att ansvara för omställningen av kommunens egna verksamheter. Utöver att fatta kloka beslut och driva på den nationella och europeiska politiken erbjuder Malmö stad även Malmö som testbädd där staden och aktörerna tillsammans testar och löser dagens och morgondagens utmaningar, enligt pressmeddelandet från Malmö stad.

– Att uppnå Malmös högt uppsatta klimatmål är ingenting vi klarar av på egen hand. Det är bara tillsammans med Malmöborna och företagen som verkar i staden som vi kan ställa om och skapa ett hållbart Malmö. Därför är det glädjande att vi kan ingå ett klimatkontrakt med Malmös byggbransch som visar upp både en unik initiativkraft och en stark vilja till att minimera sitt klimatavtryck, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Byggbranschen i Malmö är ett nationellt föredöme när det gäller klimatomställningen, och Malmö stad har ett mål om nettonollutsläpp 2030 som vi driver med full kraft. Jag är väldigt glad att vi nu så tydligt krokar arm genom ett klimatkontrakt. Det kommer få betydelse både för Malmöborna, och för Malmö som hållbar stad och ledstjärna för omställningen i Sverige, säger Stefana Hoti (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

– I Malmö stad har vi höga ambitioner inom vårt klimat- och hållbarhetsarbete och för att nå våra målsättningar krävs ett nära samarbete med näringslivet. Malmös byggsektor är ett lysande exempel på en bransch som nyttjat sin kreativitet och innovation för att ställa om. Tillsammans kan vi skapa verklig förändring och möjliggöra en hållbar framtid för våra Malmöbor, säger Ewa Bertz (L), vice ordförande miljönämnden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063