23948sdkhjf

Bostadsutvecklare varslar 400

Bonava genomför omstruktureringsåtgärder i Tyskland, och fortsatta anpassningar i Sverige och Finland. 

Syftet är att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och öka lönsamheten. Åtgärderna ska resultera i årliga besparingar om 400 miljoner svenska kronor från den 1 januari 2025 och en omstruktureringskostnad om 350 miljoner svenska kronor, vilken kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet 2023.

Efter att ha gjort en grundlig analys planerar Bonava att genomföra en omstrukturering som syftar till att göra den tyska organisationen mer flexibel och konkurrenskraftig. Tyskland är Europas största ekonomi och den tyska regeringen uppskattar att 400 000 nya bostäder behöver byggas årligen. Bonava är en av Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare. Situationen i Tyskland skiljer sig på en rad områden från den i Sverige. Exempelvis är en större del av bostadsköpen finansierade med sparande och människor är mer långsiktiga i sina bostadsköp, vilket gör marknaden mindre volatil.

Åtgärderna väntas leda till besparingar om knappt 400 miljoner svenska kronor på årsbasis från den första januari 2025, vilket kommer att stärka Bonavas konkurrenskraft och operationella kassaflöde. Därmed uppgår de totala besparingarna till en miljard kronor jämfört med årstakten under det första kvartalet 2022, vilket innebär en avsevärd ökning från de 600 miljoner svenska kronor som tidigare aviserats. En reservering avseende omstruktureringskostnader om 350 miljoner svenska kronor kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet 2023.

– Vi är en av Tysklands största bostadsutvecklare och vår position i marknaden är stark. Vi är verksamma i de snabbast växande segmenten kombinerat med en konkurrenskraftig affärsmodell. Marknaden är i förändring och för att stärka långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet skapar vi nu en ännu mer effektiv, kundfokuserad och flexibel organisation som enkelt går att skala upp, säger Peter Wallin, vd och koncernchef, Bonava.

Den största andelen anställda som berörs av omstruktureringsåtgärderna återfinns i Tyskland, men anpassningar av verksamheten sker även i de nordiska länderna. Av de 400 tjänster som berörs, är cirka 100 i Sverige och Finland.

Beslut att minska antalet anställda tas först efter avslutade förhandlingar med fackliga parter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109