23948sdkhjf

"Många håller inte ett helt yrkesliv"

Nästan fyra av tio hantverkare oroar sig för att få en arbetsrelaterad skada. Dessutom är fler av de skadade numera unga. Årets upplaga av Bosch Professional Safety Index fortsätter att peka på viktiga frågor i arbetsmiljön.

Det är främst unga, de som arbetar i mindre eller enskilda bolag, samt de som arbetat kortast tid inom branschen som utsätts mest för skadliga vibrationer i arbetsmiljön. Det visar Bosch Professional Safety Index som för tredje året i rad mätt säkerhetsmedvetenheten bland svenska hantverkare. Årets undersökning visar även att närmare fyra av tio oroar sig för att få en arbetsrelaterad skada, trots att sju av tio tycker att deras arbetsgivare tar frågan om säkerhet på stort allvar.

– För oss på Bosch Professional är frågan om arbetsmiljö mycket viktig. Det är också något vi arbetar aktivt med, till exempel när vi utvecklar våra verktyg eller genom utbildningar, säger Patrik Ölmeborg Country Business Director på Bosch Professional, i ett pressmeddelande.

Årets index sjönk något från förra årets 67 till årets 66. Detta innebär att ännu mer arbete krävs för att nå idealet 100. Sedan första årets undersökning 2021 har indexvärdet hos egenföretagare sjunkit från 68 till 60, vilket är oroande.

En annan oroande trend är att fler unga drabbas av skador som ett resultat av vibrationer. Undersökningen visar samtidigt att medvetenheten hos den yngsta gruppen (18 till 49 år) ligger på indexvärdet 63. Jämfört med hantverkarna i åldrarna 50 till 79, där indexvärdet i stället ligger på 68.


Hur utbrett är det då med vibrationsskador? Jakob Riddar är forskningsingenjör vid avdelningen för arbets- och miljömedicin på Lunds universitet. Han berättar att det är ett mycket vanligt problem som skiljer sig stort mellan olika yrkesgrupper, då deras exponering av vibrationer kan variera.

– Vår forskning visar att bland hantverkare är det 20 till 30 procent som visar tecken på skador i händerna, och anläggare och snickare är överrepresenterade. En av de värst drabbade grupperna är rivare och där handlar det om runt 50 procent eller rentutav ännu fler. Många håller inte ett helt yrkesliv och måste byta bana efter 5–10 år.

En grupp där skadorna faktiskt minskat är bland parkarbetare.

– Vi kan inte svara på exakt varför, men jag ser en korrelation med övergången till elverktyg. Ett problem med bensinverktyg är att de är omständliga att dra igång och då stänger du ogärna av dem. De puttrar och vibrerar hela tiden. Ett elverktyg är lika lätt att sätta i gång som att stänga av. Då får du många naturliga pauser i arbetsflödet.

Det som till en början upplevs som ett pirrande i händerna och fingrarna kan med tiden gå över till domningar, muskeltrötthet samt känselbortfall och köldkänsla. Det här är saker som ska gå över om kroppen får vila.

–Det är just den där köldkänslan som kan gå över till kärlskador och att du får vita fingrar. Ett generellt tips är att effekterna från vibrationerna bör gå över till morgonen därpå. Om symptomen inte går över, då ska man se över hur man arbetar, säger Jakob Riddar.

Om symptomen inte går över, då ska man se över hur man arbetar.

Ett annat problem är skillnaden i medvetenhet hos små och stora företag. Indexet visar till exempel att säkerhetsmedvetenheten är mycket högre på företag med fler än 200 anställda, än på mindre företag eller hos egenföretagare.

Erik Norin är kategorigruppchef på Beijer Byggmaterial, och har hand om det mesta som rör arbetsplatssäkerhet. Från personligt skydd till ställningar och avspärrningar. Han berättar att de flesta hantverks- och byggbolag är småföretag mer färre än tio anställda.

– Är man ett företag med kanske två eller tre snickare är det ekonomiskt omöjligt att även ha en skyddsingenjör anställd. Jag och vi på Beijer Byggmaterial arbetar även mycket med att upplysa våra kunder om säkerhet på arbetsplatsen, där ett av våra senare initiativ är Säkra Jobb.

Säkra Jobb har samma syfte som Bosch Professional Safety Index, att öka medvetenheten och se till att arbetare håller ett helt yrkesliv. En viktig del i detta är att öka kunskapen kring vad som gäller arbetsmiljö- och regelmässigt – vad är dina plikter som arbetsgivare? Vad gäller egentligen när det kommer till att arbeta på höga höjder, heta arbeten, ställningar, avspärrningar och sådana saker.

– Rent praktiskt handlar det om att vi har en regional resurs som hjälper kunder i sådana här frågor. Bland de stora företagen jag pratat med skulle jag säga att kunskapen finns där, definitivt. Sen skiljer det i hur bra de är på att komma ut med den kunskapen till den enskilda arbetaren. De har sina processer med sina skyddsingenjörer och det varierar hur bra de är på att ha tryckt information på byggarbetsplatsen, säger Erik Norin.

Han berättar vidare att det kan se mycket olika ut från region till region på samma företag. De som har det svårast är mindre företag som vuxit snabbt, expanderat med fler anställda och tagit sig an större projekt, som kräver andra regler.

– När man vuxit snabbt och har mycket ny personal är det som svårast att följa och tänka på säkerheten fullt ut. Men det är kanske denna grupp som är i störst behov av ett kunskapslyft. Idag finns omkring 41 000 hantverks- och byggbolag och det är ju många som ska ha koll på säkerhet. Av dessa har 94 procent färre än tio anställda. Är man ett företag med kanske två till tre snickare är det ekonomiskt omöjligt att även ha en skyddsingenjör anställd. Det innebär att du som ägare i ena sekunden står med verktyg i handen, i nästa är ekonomiansvarig, i nästa är vd och i nästa HR-resurs. Det är dessa personer som behöver allra mest stöd.

7 sätt att undvika vibrationsskador

Vibrationer kan skada nerver, muskler i fingrar och händer samt ge besvär i armar och axlar.  Här kommer några bra tips på hur hantverkare kan göra för att inte drabbas:

1. Använd rätt maskin vid rätt tillfälle. Som hantverkare är det lätt att fastna med en och samma maskin i händerna eftersom ”det är enklast och går snabbast så”. Exempelvis är en tigersåg visserligen allsidig, men den har ett vibrationstal på 13, till skillnad från en cirkelsåg som har vibrationstalet 2,5. Därför är det viktigt att hela tiden försöka använda verktygen till det de är avsedda för. På så sätt skapas en allsidighet i arbetet och totalt sett en lägre exponering för vibrationer. 

2. Arbetsrotera. Alternera alltid arbetsuppgifterna inom teamet. Om en vägg ska rivas, turas om att exempelvis såga och bära så att inte en och samma person exponeras för vibrationer. Tyvärr är det vanligt bland hantverkare att bestämma en arbetsuppgift, och sen fortsätta med den hela tiden eftersom ”man inte vill krångla och få jobbet gjort”. Tänk på att det är den totala tiden per dag du jobbar med vibrerande verktyg som styr risken för att drabbas av skador. 

3. Använd rätt tillbehör. Lika viktigt som att använda rätt maskin är det att utrusta sig med tillbehör av bra kvalitet. Många kan av kostnadsskäl frestas av att exempelvis använda en billig slipkopp när fogmassa i ett badrum ska avlägsnas med hjälp av en diamantslipmaskin. Men en slipkopp av undermålig kvalitet är svår att balansera vilket ger upphov till mer vibration och därmed också större risk för skador. 

4. Lär dig hur mycket verktygen vibrera. För den som kör bil är det självklart att kunna och förstå vägskyltar. På samma sätt bör hantverkare lära sig hur mycket olika verktyg vibrerar och hur länge de maximalt bör användas. Vibrationstalen finns alltid angivna i bruksanvisningar och i appar. Den som vill kan även gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida där det finns en beräkningstabell för hur länge olika verktyg kan användas. 

5. Håll händerna varma. Kyla gör nerver i fingrar och händer känsligare för påverkan. Se därför till att alltid använda varma handskar i god kvalitet så snart det blir kallt i luften. Massera och rör även gärna på fingrarna så snart det blir paus. 

6. Låt maskinen göra jobbet. Ett vanligt misstag är att trycka och pressa maskinen mer än nödvändigt. Men ju starkare tryck, desto mer vibration. Med ett högkvalitativt verktyg i händerna behövs inget extra tryck. 

7. Håll verktygen i trim. Se till att blad, mejslar och andra delar är vassa och välservade så du inte behöver sätta något extra tryck för att utföra jobbet.

https://catalog.bosch-product.com/Bosch/aaptse/2023/safety-index-2023/?page=2

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109