23948sdkhjf

Rapportering av klimatdata blir ny standard

Stora aktörer i byggsektorn har enats om att anta den digitala standarden Beast supply 4.0 för att rapportera klimatdata. 

Byggföretagen betonar vikten av att införliva denna standard snarast möjligt, med Trafikverket som tar täten genom att inkludera digital miljörapportering i kommande upphandlingar.

Klimatfrågan står i centrum för samtida diskussioner och regelverk, med en ökad efterfrågan på transparens och regelbunden rapportering av klimatdata från myndigheter, kunder samt andra intressenter inom byggbranschen. För att möta dessa krav har nu branschens aktörer samlat sig bakom den etablerade standarden för digitala följesedlar, Beast supply 4.0.

Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen, uttryckte det klart och tydligt.

Det är nu hög tid för beställare och byggentreprenörer att börja tillämpa branschstandarden för digitala följesedlar i sin klimatrapportering. Att avvakta eller avstå är inte ett alternativ. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs idag för att möta ökade krav på transparens och frekvens av rapportering.

Trafikverket har beslutat att inkludera krav enligt Beast Supply 4.0 i nya upphandlingar från mars 2024. Inledningsvis kommer rapporteringen att täcka drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster samt hantering av massor. Detta följer efter Boverkets krav på rapportering av klimatdata som trädde i kraft den första januari 2022, samt Stockholms kommuns tidigare antagande av digital rapportering av miljödata enligt Beast.

Styrgruppen till Miljödata NU, som inkluderar Byggföretagen, Trafikverket, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandlarna, NCC, Peab och Skanska, rekommenderar samtliga medlemmar inom byggsektorn att tillämpa branschstandarden Beast supply 4.0. 

Sveriges Åkeriföretag, Maskinentreprenörerna och Installatörsföretagen har också anslutit sig till denna standard.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078