23948sdkhjf

White tilldelas förstudieuppdrag vid Norrtälje Sjukhus

White har tilldelats uppdraget att leda en förstudie vid Norrtälje sjukhus, med målet att uppfylla de växande behoven hos en ökad befolkning.

Beläget vid pittoreska omgivningar mellan stad och landskap vid Norrtäljeån, har Norrtälje Sjukhus länge spelat en viktig roll för akutsjukvård, med undantag för förlossningsvård. Sjukhuset samarbetar med vårdgivaren Tiohundra, vars tjänster sträcker sig över akutsjukvård, nära vård och hemsjukvård, för att säkerställa patientens bästa.

Det var i maj som regionstyrelsens arbetsutskott beslutade om att en förstudie skulle inledas för att undersöka möjligheterna för ut- och ombyggnad av sjukhuset. Detta beslut följde en tidigare genomförd behovsanalys som pekade på ett akut behov av modernisering och utvidgning av vårdlokalerna för att kunna möta framtida behov. Och nu, med en ny fas inledd, tar White rodret för att leda detta viktiga initiativ, i samarbete med Locum och vårdens representanter.

Enligt White är syftet med förstudien att utifrån vårdens behov och mål identifiera, utreda, beskriva och utvärdera alternativa lösningar för utvecklingen av sjukhusets lokaler, både befintliga och nya.

Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt på White, uttrycker stor stolthet över förtroendet som har visats dem. 

Det är ett drömprojekt där vi tar med oss vår långa erfarenhet från såväl hemmaplan som internationellt för att utveckla en modern vårdmiljö med människan i fokus.

Ruben tillägger även att Locums höga krav, särskilt inom hållbarhet, kan göra att projektet även gynnar hela kommunen och regionen. Efter den initiala förstudien, som beräknas pågå i cirka 18 månader, kommer beslut att fattas om projektet ska avancera till ett programskede för vidare projektering. Därefter kommer ytterligare beslut att tas om en eventuell om- och tillbyggnation av sjukhuset.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.103