23948sdkhjf

Obos redovisar förlust i tredje kvartalet — väntar fler utmaningar

Obos redovisade ett resultat till och med tredje kvartalet en ökning med 366 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. För tredje kvartalet isolerat är resultatet dock negativt.

Obos redovisade ett resultat till och med tredje kvartalet på 1 485 miljoner NOK. Att det resultatet är bättre än föregående år beror bland annat på vinster relaterade till delförsäljning av tomter samt en god underliggande drift i verksamheten utanför bostadsbyggandet, skriver Obos i ett pressmeddelande.

- Lönsamheten i pågående och färdigställda bostadsprojekt har dock försvagats till följd av ökade finansiella kostnader och generella kostnadsökningar i projekten till följd av löne- och prisökningar samt försäljningsfrämjande åtgärder, säger Daniel Kjørberg Siraj, vd för OBOS.

Resultatet för det tredje kvartalet isolerat uppgick till -112 miljoner norska kronor, en minskning med 14 miljoner norska kronor jämfört med samma period förra året.

Bostadsförsäljningen till och med tredje kvartalet var markant lägre än föregående år med en bruttoförsäljning på 1 251 bostäder jämfört med 2 614 bostäder föregående år.

- Antalet bostäder under produktion är fortfarande på en hög nivå, och även om det är en minskning jämfört med förra året är försäljningstakten fortfarande på en acceptabel nivå, säger Siraj.

Till följd av en krävande bostadsmarknad och förväntningar om en lägre försäljning av nya bostäder framöver har Obos behövt anpassa organisationen och minska antalet anställda, framför allt i Sverige.

- Tyvärr har många duktiga medarbetare fått lämna oss under 2023 fram till nu till följd av lägre bostadsaktivitet, och vi har aviserat ett behov av ytterligare personalneddragningar i flera av våra dotterbolag inom bostadsbyggande. Dessutom genomförs ett antal andra kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa en solid grund när resultaten från bostadsutveckling förväntas bli lägre under de kommande åren, säger Siraj.

Obos bedömer att marknaden för försäljning och produktion av nya bostäder kommer att vara fortsatt krävande fram till slutet av 2024. Marknadsläget förväntas inte förändras förrän hushållen märker av de första räntesänkningarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094