23948sdkhjf

Arbetsmiljöverkets nya regler ska öka säkerheten i byggprojekt

Byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader berörs av Arbetsmiljöverkets nya regler som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de tillgängliga att läsa digitalt.

De nya föreskrifterna ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Det skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida.

Bygg- och anläggningsarbete är ofta förenat med stora risker för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. För att minska olyckor och ohälsa är det viktigt att det förebyggande arbetsmiljöarbetet påbörjas i ett tidigt skede av bygg- och anläggningsprojektet. Den nya föreskriften tydliggör roller och ansvar, därmed ska uppgifterna för arbetsmiljöarbetet i ett byggnads- eller anläggningsprojekt bli tydligare och lättare att ta till sig.

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både byggnads- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Vi behöver komma bort från ”löses-på-plats” eftersom det kan leda till arbetsmiljörisker för dem som ska utföra arbetet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

Reglerna gäller när byggprojekt planeras, projekteras och utförs. De gäller också när man projekterar för nybyggnation eller ombyggnation av arbetsplatser – både för arbetsmiljön i byggnaden eller anläggningen och för arbeten som ska utföras i anslutning till dem.

–Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet, säger Agneta Axelsson.

Den nya föreskriften ställer också krav på rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt. På så vis blir det lättare att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

– När man har ordning och reda i sina arbetsprocesser så blir det lättare att komma igång med byggprojektet på ett effektivt sätt. Det kan också underlätta uppföljningar av till exempel tidsplanerna. Med tydliga rutiner i de tidiga skedena kan man minska effekterna av störningar, säger Agneta Axelsson.

Ytterligare en nyhet är att överlämningen av arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen ska ske på ett strukturerat sätt - helst genom ett överlämningsmöte med dialog om arbetsmiljöarbetet i byggskedet och det framtida brukandet.

Den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3) består av både nu gällande och helt nya regler. Föreskrifterna finns nu även digitalt och är sökbara på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078