23948sdkhjf

Cirkulärt byggande i fokus för Peabs projekt i Göteborg

Peab har demonterat en skola i Göteborg och bevarat tegel och annat material som fått annan form i nya kontorslokaler. De skriver i ett pressmeddelande att hela ombyggnadsarbetet av Lundabyskolans aula, och konferenslokalerna i anslutning till skolan, har präglats av återbruk och cirkulärt byggande.

Peab insåg tidigt att man i ombyggnadsprojektet i Lundby i Göteborg hade goda förutsättningar att genom storskaligt återbruk och återvinning kunde arbeta med cirkulärt byggande på ett ansvarsfullt sätt som
visar vägen in i framtiden. Genom ett högt engagemang och bra samarbete med antikvarie,
entreprenör och beställaren har Peab lyckats återbruka över 95 procent av tegelstenen, en mängd trätrappor, teakfönster, dörrar, smidesräcken, marmortrappor och väggar samt stolarna i aulan.

– Vi har haft ett nära samarbete i vår projektorganisation där vi såg chansen att kunna ta arbetet med cirkulärt byggande till en annan nivå, där alla steg i processen blev synliggjorda. Att återanvända en redan befintlig byggnad ger mycket mindre påverkan på klimatet än att bygga nytt, säger Andreas Granfors, platschef på Peab.

– Ombyggnationen har utformats för att vara flexibel så att alla installationer kan anpassas även till framtida funktionskrav. Vi har installerat tekniksystem som ligger i framkant och byggnaden är energieffektiv avseende såväl klimat som fastighetsdrift inom exempelvis säkerhet och IT. När vi renoverat byggnaden, ändrat planlösning och gjort nya installationer har vi varsamt omhändertagit dörrar, glasskåp och fönster som renoverats till dagens standard och klassningar och för att sedan monteras igen, fortsätter Andreas.

Det finns självklart utmaningar med att arbeta med återbruk i den omfattningen som gjorts i
ombyggnationen. Användande av byggmaterial omfattas ofta av olika krav och regelverk och ibland blir processen med att demontera och anpassa materialen något komplicerad. Men i denna
ombyggnad har organisationen kartlagt skicket på materialet, rengjort det och sedan satt upp det på nytt på ett mycket effektivt sätt. En av utmaningarna i detta arbete är att förvara materialet på plats samtidigt som ombyggnationen pågår.

– Vi har haft en utmaning att förvara och skydda det material som skulle återanvändas i den nya delen men genom tydlig logistik, kommunikation och en uppdaterad arbetsplatsdispositionsplan har vi hittat effektiva lösningar som varit till fördel för projektet, avslutar Andreas.

Av det materialet som inte kunnat återbrukas eller återanvändas i projektet har en del skickats till aktören Återbruket i Göteborg som Peab sedan 2021 har avtalad med. På så sätt har materialet kunnat återanvändas i andra byggprojekt i stället för att gå till deponi.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064