23948sdkhjf

Klart: De ska bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel

Fyra aktörer har vunnit markanvisningstävlingen för att utveckla Sveriges första klimatpositiva kvarter i Rosendal, Uppsala.

Uppsala kommun fick in 17 bidrag till markansvisningstävlingen från byggaktörer som vill vara med och utveckla Rosendal med fem kvarter som ska utgöra den klimatpositiva stadsdelen. Nu står det klart att det blir Trähem, Folkhem trä, Nrep och Lillskär som får markanvisningar. Byggstart kan bli 2025.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattade beslutet och bedömningen gjordes bland annat på genomförandeförmåga och hur väl aktören förväntas klara målet, både under byggnationen och under byggnadens livstid.

De fyra aktörerna har genom sina tävlingsbidrag fått beskriva hur de ska klara klimatkraven, som bland annat utgörs av ett gränsvärde för utsläpp per kvadratmeter och ett tak för energianvändningen. Gränsvärdet för klimatutsläpp är mycket hårt satt, även jämfört med de hittills bästa projekten i landet, och de vinnande bidragen visar alla på mycket hög innovationshöjd.

– De vinnande aktörerna har alla gemensamt att de verkligen har tänkt till för hur utsläppen ska kunna minska i varje skede av byggnadens livscykel och även hur smarta lösningar i byggnaden kan underlätta för de boende att leva klimatsmart, säger Linda Eskilsson (MP), 1:e vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Uppsala kommun beskriver vidare på sin hemsida vilka planer aktörerna har för stadsdelen:

Trähem ska bygga flerbostadshus och fem radhus om totalt ca 11 000 kvm BTA. Trähem planerar att bygga med en trästomme som har flexibla lösningar för att kunna anpassas om behoven förändras över tid. De kommer även arbeta med skivmaterial och isolering i lera och cellulosa, samt återbruk av isolering, stål, takplåt och planglas.

Folkhem trä AB ska också bygga 11 000 kvm BTA fördelat på flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett mindre antal radhus. De har fokus på naturmaterial och återbruk för att minska den inbyggda klimatpåverkan, samt effektivisera och testa nya lösningar för installationer för att få ned operativa utsläpp.

Nrep tog hem markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus med en yta på cirka 14 000 kvm BTA, samt radhus. Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning.

Lillskär ska bygga flerbostadshus om cirka 5 500 kvm BTA. De tänker sig en flexibel trästomme och vill testa krypgrund som en lösning att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbruk är i fokus där material från byggnader som demonteras i Ulleråker är tänkt att få nytt liv. Lillskär vill bygga komplementsbyggnader med 100 procent återbrukat material och även testa att bygga utvalda lägenheter med stor andel återbrukat.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078