23948sdkhjf

Bankernas skärpta villkor ska stoppa fuskbyggarna

Inom kort införs regelverket för Hållbar byggbransch. Bankinitiativet, som innefattar särskilda villkor för kreditgivning av byggverksamhet, träder i kraft den 27 november på nya krediter som offereras.

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Sparbankerna inför bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav. Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn. Samtidigt implementerar Handelsbanken egna särskilda villkor inom ramen för samarbetets riktlinjer.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Sedan arbetet med bankinitiativet startade har Byggföretagen aktivt deltagit i framtagande av kravspecifikation och villkorsbilaga. I samverkan med medlemsföretag har Byggföretagen också bidragit med synpunkter och genomfört pilottester av de kontrollsystem som krävs för att uppfylla kraven i bankinitiativet.

Svenska bankföreningen skriver i ett pressmeddelande att det krävs riktade insatser från myndighetshåll och samarbete över branschgränser för att komma till rätta med problemen som finns i byggbranschen. Missförhållandena drabbar seriösa aktörer, konsumenter och samhället i stort genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden.

– Nu tar bankerna, i samarbete med fastighets- och byggbranschen, ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

Kraven förtydligar att beställare och byggbolag måste ha bättre kontroll över vilka entreprenörer som används i byggverksamheten. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel och inte ha obetalda skatteskulder. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska också dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare.

– Målet är att alla aktörer tar ansvar för att skapa en sund bransch, fri från kriminalitet och fusk. Byggherrarna har intresse av att samarbetet stärks med bankerna och byggbranschen kring dessa utmaningar. Bankinitiativet kommer att bidra till ökad transparens vilket vi välkomnar, säger Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.17