23948sdkhjf

Samarbete uppmuntras mellan bygg- och installationsföretag

En nyligen publicerad rapport, finansierad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), kastar ljus över de växande utmaningarna och möjligheterna inom hållbar renovering.

I byggbranschens strävan efter att göra renoveringsprocesser mer attraktiva och effektiva, framkommer insikter i en ny rapport stöttad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Rapporten, som bygger på samarbete mellan branschens aktörer, lyfter fram behovet av ökad samverkan mellan bygg- och installationsföretag för att främja hållbarhet och energieffektivitet.

Ett centralt tema i rapporten är behovet av ökad kunskap och erfarenhet kring hållbar renovering. Det framhålls att installatörs- och byggföretag spelar en kritisk roll för att minska energianvändningen genom att införliva hållbara metoder och material i sina projekt. För att effektivt möta denna utmaning, betonas vikten av att utveckla specifika, målgruppsanpassade utbildningsinsatser som är tillgängliga för små och medelstora företag.

Rapporten belyser även de utmaningar företagen står inför, såsom att övertyga kunder om de långsiktiga ekonomiska fördelarna med hållbara lösningar. Den nuvarande ekonomiska situationen, med ökade energipriser och minskad nyproduktion, har dock lett till en försiktig men märkbar förändring i kundbeteenden.

För att öka tempot i renoveringsarbeten betonas vikten av samarbete mellan bygg- och installationsföretag. Denna samverkan anses nödvändig för att stärka konkurrenskraften bland små och medelstora företag över hela landet. Dessutom understryker rapporten betydelsen av att dessa företag aktivt erbjuder sin expertis och finansieringsalternativ till kunderna för att göra renoveringsprocessen mer tilltalande, särskilt när det gäller energieffektivisering.

I ett försök att stödja denna utveckling, har projektet bakom rapporten uppnått cirka 450 personer via informationsträffar och en serie webbinarier. Som en del av projektets varaktiga arv har en digital kunskapsbank skapats. Denna plattform, som är tillgänglig för branschens aktörer, uppges av SBUF innehålla värdefulla resurser och verktyg för att stödja hållbar renovering.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078