23948sdkhjf

51 miljoner kronor satsas på återbruk av tunga byggelement

Innovationsprojektet Återhus som leds av RISE får klartecken om att fortsätta in i fas tre. Syftet är att utveckla processer för återbruk av byggdelar med högst klimatpåverkan – lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala.

Det övergripande målet med samverkansprojektet Återhus är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi och möjliggöra kraftig minskning av koldioxidutsläpp.

RISE skriver i ett pressmeddelande att projektet nu går vidare med Återbruk 3.0. Målet är att utveckla en marknad för återbrukade stommar med hjälp av digitaliseringsverktyg samt ta fram logistiska lösningar och affärsmodeller, standardiserade metoder för kvalitetssäkring, design för återbruk och uppdatering av regelverk som standarder och certifiering.

– Nya verktyg kan underlätta, påskynda och skala upp återbruk av de mest klimattunga lastbärande element som samtidigt måste uppvisa hårdaste kvalitetskrav. Det finns en tydligt uttalad vilja hos svenska fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen, säger Katarina Malaga på RISE, projektledare för Återhus 3.0.

Återhus 3.0 startar i december 2023 och ska pågå i två år. Budgeten är på 51 miljoner kronor.

Projektet förenar idag 14 samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

14 parter ingår i projektkonsortium:

 RISE
Akademiska Hus
Bjerking
Codesign
Förbo
Heidelberg Materials-Precast Contiga
KTH
Magnolia Bostad
NCC
Palats
QPG
Stockholms Stad
Svensk Betong
Tyresö Kommun.

Källa: RISE

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.173