23948sdkhjf

Göteborg återbrukar – ishallens balkar blir framtidens bostäder

När Isdala ishall rivs tas limträbalkarna försiktigt ned för att återanvändas i Kvarteret Återbruket vid Litteraturgatan i Göteborg. Återbruket sker i samarbete med Moelven, Framtiden Byggutveckling och Idrott & förening.

De sista skridskoskären i Isdala togs i april 2023 och under hösten har arbete pågått med att montera ner anläggningen för att ge plats åt en ny simhall.

Innan rivningsarbetet påbörjades i september inventerades anläggningen för att identifiera vad som gick att återbruka. Det visade sig att Framtiden Byggutveckling var intresserade av limträbalkarna i ishallen till sitt Kvarter Återbruket vid Litteraturgatan med cirka 70 nya bostäder. Även idrotts- och föreningsförvaltningen kommer återanvända vissa delar i ishallen till andra anläggningar.

Efter att limträbalkarna tagits ned transporteras de till Moelven Töreboda för vidare bearbetning.

Det här pilotprojektet är ett jätteintressant initiativ och vi tvekade aldrig på att engagera oss. Vi är säkra på att återbruk kommer vara en förutsättning för att uppnå ett hållbart byggande. Just limträ har extra lämpliga naturliga egenskaper då det är lätt att bearbeta till andra dimensioner och återanvända i nya sammanhang. Vi ser gärna att återbruksmarknaden växer och vi har både kompetens och resurser för att ta en stark position där, säger Johan Åhlén, vd på Moelven Töreboda AB.

Göteborg satsar på återbruk

Göteborgs Stad har som mål att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90 % till 2030. Cirkulärt byggande är ett mycket effektivt sätt att minska både utsläpp och avfall.

Göteborg Stad och många offentliga och privata fastighetsägare har förbundit sig till en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande i Handslaget. Detta innebär att återbruk och cirkulära lösningar ska vara ett förstahandsval vid ny- och ombyggnation för kommunala fastighetsägare.

Framtiden Byggutveckling bygger Kvarteret Återbruket för Poseidon och inflyttning för de cirka 70 bostäderna planeras till 2026.

Inom några månader påbörjas markarbetet för byggnationen av simhallen. Den kommer innehålla en 25-meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och planeras vara klar 2026.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082