23948sdkhjf

Svevia får uppdrag för vilda djur

På uppdrag av Trafikverket påbörjar Svevia ett projekt för att bygga en faunapassage under den trafikerade väg 535 i närheten av Åstebotjärn mellan Partille och Landvetter.

Projektet är en totalentreprenad och omfattar anläggning av en faunapassage under vägen, sex kilometer viltstängsel samt en tillfällig väg för omledning av trafiken.

– Det är ett projekt med biologisk mångfald och trafiksäkerhet i fokus där vi har ett tätt samarbete med Trafikverket för att hitta de mest optimala lösningarna. Syftet är att möjliggöra för älgar, rådjur, hare, räv och andra djur att vandra fritt mellan skogsområdena utan att trafiksäkerheten påverkas, säger Fredrik Lundvall, Svevia

Väg 535 är en vältrafikerad väg där cirka 20 000 bilar passerar varje dygn. För att minska trafikstörningar under projektet så anläggs en tillfällig väg förbi arbetsområdet. I samband med det arbetet behöver Svevia för vissa arbetsmoment ta delar av väg 535 i anspråk. För att den mest intensiva pendlingstrafiken inte ska påverkas, utförs dessa moment mellan klockan 9 och 15 då trafikbelastningen dagtid är som lägst.

– Nästa steg är att schakta ur en del av den befintliga vägen ner till underliggande berg som vi sedan spränger för att kunna grundlägga och gjuta faunapassagen. Sista steget är att återställa den befintliga vägen och montera en bullerskärm med träpanel längs med faunapassagen. Skärmen monteras för att djuren inte ska störas av trafiken och av buller, säger Fredrik Lundvall.

Passagen som ligger i en svacka konstrueras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för djuren att använda den. Höjd och bredd anpassas så att älgarna kan se skogen på andra sidan, vilket behövs för att de ska vilja och våga passera under vägen. Markytan ska bestå av både vatten och naturmark och upplevas som en naturlig del i den omgivande naturen. Själva passagen för djuren är cirka 4,5 meter hög och 20 meter bred.

I uppdraget ingår även att ta de invasiva arterna som finns i området i beaktande för att undvika ytterligare spridning av framförallt parkslide men även lupiner. Kontraktet är värt cirka 26 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078