23948sdkhjf

Veckans projekt: Sveriges första "naturbana" kvarter

I centrala Nacka planeras Sveriges första "naturbana" kvarter, där stadsliv förenas med grönska."Det urbana ska ge naturen plats, men naturen ska också ge plats åt det urbana", säger Christina Gerremo på Nacka kommuns exploateringsenhet.

Mellan Nacka Forum och Nacka stadshus planeras ett kvarter som ska ta nästa kliv i hållbarhetsutvecklingen. Parkkvarter 2 ska bli landets första "naturbana" kvarter.

– "Naturbant" innebär mycket, en hållbar livsstil ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Så när vi pratar om det väger vi in många olika delar. Det är kombinationen av naturen och och stadsliv och att skapa en miljö som är en attraktiv plats med liv och rörelse, säger Christina Gerremo, gruppchef på Nacka kommuns exploateringsenhet.

– Det urbana ska ge naturen plats, men naturen ska också ge plats åt det urbana.

För att verkligen skapa ett "naturbant" kvarter hade man en markanvisningstävling där olika aktörer fick komma med inspel.

– Vi frågade vad deras tolkning av "naturban" är, för att få stöd och bredda begreppet. Där är byggentreprenörer tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter långt framme i sina tankar kring det, säger Maria Holmström, projektledare för Parkkvarter 2.

Konceptet är inte helt nytt i Nacka men markanvisningstävlingen handlade också om att synliggöra och förtydliga kombinationen av natur och stad.

– Gröna tak och växter på fasader finns på andra projekt i Nacka och Sverige. Men här kravställde vi kring de här frågor och vill säkerställa att det fungerar över tid. Såväl dygnets alla timmar som årets månader. Det ställer höga krav på bland annat planteringskärl, bevattning, växtval. Samt hur det samverkar med byggnadens gestaltning i övrigt, säger hon.

Christina Gerremo berättar att en av de största utmaningarna med projektet är just långsiktigheten.

– Hur säkerställer man saker som vattning och plantering över tid? Det kommer alltid krävas lite extra av de som bor i huset och av förvaltaren. Det hänger också på att medborgarna som flyttar hit i viss mån styr om sin livsstil, säger hon.

Selvaag Bostad har tilldelats uppdraget och just nu pågår ett samråd till den 14 mars gällande den detaljplanen som har tagits fram.

– Sedan ska vi hantera och bemöta inkomna synpunkter och se om det finns ett behov att se över något. Därefter rullar detaljplaneprocessen på med antagande och att träda i laga kraft. Beroende på om det överklagas eller inte så har vi en byggstart någonstans 2025 eller 2026.

Läs mer om projektet på Projektagenten.

Artikeln är en del av vårt tema om Veckans projekt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094