23948sdkhjf

Larmet: Byggkrisen kan kosta Sverige 1 000 miljarder kronor

En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att notan för byggkrisen kan bli över 1 000 miljarder kronor.

Om byggkrisen fortgår och inga åtgärder genomförs kan Stockholms- och Uppsala län få se ett aggregerat produktionsbortfall under åren fram till 2030 på motsvarande 343 miljarder kronor. Beräknat på hela landet visar samma scenario ett produktionsbortfall på över 1 000 miljarder kronor.

”Notan för byggkrisen” heter rapporten som Stockholms Handelskammare tagit fram tillsammans med konsultbolaget WSP.

Eftersom byggsektorn är sammanflätad med andra närliggande branscher, ger en bred nedgång ringar på vattnet i den övriga ekonomin. Rapporten försöker därför att beräkna de samlade kostnaderna i hela samhället.

Analysen utgår från Boverkets bedömning av bostadsbehovet och kostnaderna har räknats fram genom att ställa behovet av nya bostäder mot två krisscenarier över bostadsbyggandet.

De två scenarier som framställs är en mild kris och en djup kris. I dem beräknas det aggregerade produktionsbortfallet under åren 2023–2030 att bli 165 respektive 343 miljarder kronor bara i huvudstadsregionen. Motsvarande bortfall i riket väntas bli 413 respektive 1 060 miljarder kronor under samma tidsperiod.

– Alla företag vi talar med vittnar om att det inte är frågan om det blir en kris eller ej. Frågan är hur djup krisen blir, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, till Dagens Nyheter.

I det mildare scenariot beräknas den negativa sysselsättningseffekten att kulminera under 2024. Tappet i Stockholmsregionen beräknas då till 33 000 färre sysselsatta jämfört med om bostadsinvesteringarna hade varit i linje med bostadsbehovet. I det värre scenariot dröjer det fram till 2027 innan arbetsmarknaden når botten med 55 000 färre sysselsatta än om byggtakten följt bostadsbehovet.

– I vårt värsta scenario som för tankarna till 90-talskrisen kommer stora delar av byggbranschens arbetskraft att lämna yrket och vi får en utdragen kris. Vi riskerar ett aggregerat produktionsbortfall på 1 000 miljarder kronor under åren fram till 2030. Krisen kommer att fördjupa problemen på bostadsmarknaden och därför behöver partierna nu samla sig över blockgränserna och förhandla fram reformer som gör skillnad både på kort och lång sikt, kommenterar Andreas Hatzigeorgiou i ett pressmeddelande.

Artikeln är en del av vårt tema om Byggkrisen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063