23948sdkhjf

Bostadsbyggandet rasade 2023

Enligt SCB påbörjades bygget av 29 350 lägenheter 2023, vilket är 49 procent färre än 2022, då siffran var 57 033.

Enligt SCB:s statistik påbörjades cirka 22 750 lägenheter i flerbostadshus, vilket innebär en minskning på 49 procent jämfört med 2022.

Siffran för lägenheter i småhus var 6 600, vilket uppges vara 47 procent färre än 2022.

SCB:s siffror visar också att påbörjade ombyggnationer gav ett tillskott på cirka 2 200 lägenheter 2023, jämfört med 2 449 lägenheter under 2022.

SCB: Definitioner

  • Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
  • Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
  • Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
  • Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Källa: SCB

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062