23948sdkhjf

”Föråldrade VVS-system är en bromskloss i klimatomställningen”

För varje spolning i dusch, handfat och toalett, försvinner värdefull energi rakt ut i avloppet. Nya analyser från forskningsarenan HSB Living Lab belyser bristerna i dagens VVS-system, och vilka besparingar som hade kunnat göras.

HSB Living Lab presenterar ett färskt forskningsprojekt som genomförts tillsammans med Chalmers och KTH om dagens avloppsflöden och potentialen att återanvända den energi som vatten bär på. De skriver i ett pressmeddelande att föråldrade vattensystem är en bromskloss i klimatomställningen.

– Att spola ut energi i avloppet är ohållbart – det är en dysfunktionalitet i äldre vatteninstallationer. För en hållbar framtid behöver vi förstå hushållens energi- och vattenkonsumtion, och identifiera nya, effektiva produkter och tjänster som ger en varaktig förändring, säger Jesper Knutsson, forskare på Chalmers, i pressmeddelandet.

Att spola i handfatet, duschen eller toaletten innebär att uppvärmt vatten, och outnyttjad energi, försvinner rakt ut i avloppet, eftersom vattnet i lägenheter indirekt värmts upp av den värme som köps till fastigheten.

Förutom att försöka minska sin vattenanvändning finns det inte mycket de boende att göra åt saken – det är helt enkelt så vattensystem i våra bostadshus är konstruerade.

För att utforska potentialen att återanvända av vatten, och därmed den energi som vattnet bär på, genomförde Jesper Knutsson och Jörgen Wallin, forskare på Chalmers respektive KTH, ett forskningsprojekt i fastigheten HSB Living Lab i Göteborg, som är lika delar boende och labb.

I en normal fastighet finns vanligtvis bara två mätpunkter för vattenförbrukning – in- och utflöde. HSB Living Lab har totalt 140 000 mätpunkter. Det möjliggjorde en betydligt mer detaljerad bild av vatten- och energiflödet.

Studien bjöd på några insiktsfulla data: Totalt försvann 30 megawattimmar, motsvarande 120 000 kronor, ut med det i genomsnitt 27-gradiga avloppsvattnet. Det är lika mycket energi som 13 elbilar förbrukar på ett år. 

Insikterna från datan visar att ett flerbostadshus, som tar vara på värmen i avloppsvattnet, skulle kunna minska sin energiförbrukning med ungefär 836 kilowattimmar per lägenhet. I energikrisens Sverige motsvarar det över 3 000 kronor per lägenhet och år.

Den här typen av detaljerade data är kunskap som hittills saknats, men som behövs för att kunna ta viktiga steg mot en hållbar omställning, skriver HSB Living Lab. Även om det egentligen inte är komplicerat att ta tillvara på avloppsvärme saknas idag produkter som återvinner energin från avloppsvattnet.

I framtiden väntas strängare regelverk för VVS och branschen måste minska sin klimatpåverkan. Om vi ska nå målet om nettonoll-energi-byggnader senast 2050 är dagens VVS-system en svag länk. Det går därför att anta att området kommer att få betydligt mer uppmärksamhet framöver.

Läs mer om: VVS
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078