23948sdkhjf

Bildspecial: De kan vinna Kasper Salin-priset

Avskalade lägenheter i Uppsala, omvandlad varvsruin i Malmö, timmerstuga i Karlsborg eller museibyggnad i Stockholm. De är nominerade när det prestigefulla Kasper Salin-priset delas ut den 9 april.

I processen för att ta fram fyra nominerade har juryn utgått från 87 förslag, varav omkring 20 undersöktes närmare och elva besöktes. I slutändan har man landat i fyra projekt som alla är experimentella men med en hög kvalitet i genomförandet.

En av de fyra nominerade kommer koras till vinnare av Kasper Salin-priset på Arkitekturgalan i Malmö den 9 april.

Wisdome, Elding Oscarsson

Juryns motivering: Tekniska museets nya byggnad har en tempellik fasad, med kraftiga pelare och ett distinkt, utkragande tak. Med hänsyn till gårdsrummet hålls takfoten låg, samtidigt som byggnaden inuti skapar plats för en hög dom för visualiseringar. Detta har arkitekterna löst genom att ge taket en böljande form som likt en våg reser sig över domen.

Taket är också huvudnumret. Utvändigt ger den spånklädda välvningen museet en omisskännlig karaktär och upprättar ett samtal med den intilliggande maskinhallens valv. Interiören är formad som ett luftigt torg. Nästintill allt är i trä. Den sinnrika takkonstruktionen är utformad som ett självbärande rutnät av platta LVL-skivor i två riktningar. Det är en tidigare oprövad lösning, framtagen för projektet med en ambition att flytta fram träbyggandets möjligheter.

Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektingivande spännvidder och med en verksamhet som vill ta oss ut till yttersta rymden.

Höghult, Fabel Arkitektur

Juryns motivering: Eremitaget i Höghult visar hur rik arkitektur under rätt förutsättningar kan uppstå på en begränsad yta, med lokala material och traditionella tekniker. Platsen är noga vald och byggnaden gör som skogen; från vägen möts besökaren av en kompakt, sluten vägg som gradvis öppnar upp sig.

Två byggnadskroppar är sammanlänkade. Den slutna delen har liggande timmerstockar, sammanfogade med dymlingar i trä och med mossa som tätning. Våtrummen är försedda med vattentålig, motståndskraftig tadelakt, som skickligt polerats glansig. Den tusenåriga putstekniken från Nordafrika ger den färdiga ytan näst intill obegränsad livslängd och bildar en effektiv kontrast till timrets huggna ytor. Mot dalgången och utsikten står sedan byggnadens juvel: ett öppet stolpverk, där några få snedsträvor förhöjer rummet. Mellan volymerna bildas ett smalt gatt för passager.

Projektet – en paviljong, en bastu, ett gästhus – visar ett precist hantverk och ett undersökande arbete, fyllt med espri och närvaro, där timmerman och arkitekt prövar och stärker varandra. Paviljongen vilar i en tusenårig byggnadskultur samtidigt som den har en klar blick riktad åt vår tid.

Gjuteriet

Juryns motivering: Genom ett ambitiöst arbete med återbruk har den gamla varvsruinen omvandlats till ett mångfacetterat kontorshus, där arkitekturen förvaltar områdets historia samtidigt som den utforskar nya uttryck. Projektet bejakar diversitet och variation, med en gestaltning som till stor del utgörs av relationerna mellan ursprungliga, återbrukade och nya material.

Traversbanan står kvar som byggnadens ryggrad. Från den hänger nya kraftiga bjälklag i massivträ. Med stöd av ett materialbibliotek, upprättat av byggherren, har arkitekterna gett nytt liv åt stora mängder material från omkringliggande rivningar, såsom tegel, durk- och fasadplåtar, trappor och enskilda objekt. De friställda byggnadselementen bildar tillsammans en upplöst, nästintill piranesisk rumslighet präglad av lagerverkan och oväntade samband.

Gjuteriet imponerar i sin rikedom av uttryck och historiska lager; den bidrar också till en ny berättelse om arkitektur för vår tid och de utmaningar vi står inför.

Raw, Rosendal

Juryns motivering: Flerbostadshuset i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala möter staden med en tillbakahållen gestalt, präglad av en repetitiv stomme och nakna detaljer. Några få undantag – dubbelhöjd i entré- och takvåning samt tre indragna balkonger – ger liv och resning åt den strama kvadratiska fasaden. Men det är insidan och bostaden som gör huset.

Projektet prövar med framgång idén Open Building i ett svenskt sammanhang. De boende köper en volym med ett minimum av funktioner – ett badrum och några enkla köksmoduler. Sedan får de själva forma sina hem genom att klä den råa stommen, efter behov uppföra innerväggar och i vissa fall nya bjälklag. En och samma enhet kan därmed gå från att vara en stor etta till en avdelad femrumslägenhet, beroende på behov och preferenser.

Raw framhåller genomgående det förenklade, det ofärdiga och det föränderliga i arkitekturen, där den välartikulerade strukturen blir byggnadens bestående element. Genom att lämna över initiativet till de boende öppnar bostadshuset upp för många sätt att leva, i dag och i en oviss framtid.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109