23948sdkhjf

Så här tycker hantverkarna

Sveriges första Hantverkarbarometer visar att hantverkare är fortsatt beroende av ROT-avdraget.

Idag presenterar Beijer Bygg branschbarometer. Där står bland annat att läsa att tre fjärdedelar av hantverkarna anser att ROT-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branschen.

Geir Thomas Fossum, vd på Beijer Byggmaterial, hoppas och tror att barometern på sikt kan hjälpa till att lyfta de frågor som hantverkarna i Sverige tycker är av vikt, samtidigt som han välkomnar de insiktsfulla resultaten.

– Hantverkarbarometern är en unik undersökning som skapats för att ge Sveriges tusentals hantverkare en samlad röst. De får nu chansen att återkommande göra sin röst hörd inom en rad olika frågor som rör deras verksamhet och deras kunders preferenser. Resultaten från barometern blir inte bara ett kvitto på vad hantverkare tycker i olika frågor, utan ligger också till grund för diskussioner och sedermera förändring i branschen, säger Geir Thomas Fossum.

Resultaten från Hantverkarbarometern visar att ROT-avdraget fortfarande gör stor skillnad för hantverkare runt om i landet. Cirka tre fjärdedelar av alla respondenter tycker att ROT har en betydande roll i deras bransch. Samtidigt gör ROT-avdraget mest skillnad för mindre hantverkarfirmor än vad det gör för de med större personalstyrka. Bland de med 1 till 10 anställda svarade cirka 75 procent att ROT-avdraget var av stor betydelse, medan motsvarande andel bland de med 10 till 100 var 65 procent.

Undersökningen visar också att Hantverkarnas orderingångar inte påverkats nämnvärt av Coronapandemin, endast cirka 1 av 10 (8 procent) av de tillfrågade upplever att de fått svårare att hitta uppdrag: samtidigt som en tredjedel upplevde att det varit lättare att få uppdrag under pandemin.

Även miljömedvetenheten bland kunder har enligt barometerns resultat ökat under det senaste året. Av de tillfrågade hantverkarna ansåg cirka 36 procent att miljömedvetenheten hos kunder ökat under det senaste året och 59 procent tyckte att kundernas miljömedvetenhet var oförändrad.

Hantverkarbarometern är ett initiativ från Beijer Byggmaterial och utgörs av en enkät som alla hantverkare i Sverige, oavsett inriktning, ges möjlighet att svara på. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
SBB:s vd Ilija Batljan avgår - han tar vid istället
Studenter bygger bro över vallgrav
Vd inför samma lön för alla
Detta är den mest lönsamma affärsutvecklingen
Akut krismöte angående byggkrisen: Byggnads kräver handling från regeringen
Bygghandelsanläggningar går ihop

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078