23948sdkhjf

Bodens kommun ska böta sju miljoner för SBB:s byggentreprenad

En byggentreprenad med SBB upphandlades inte på ett korrekt sett enligt Konkurrensverket och förvaltningsrätten.

Konkurrensverket har ansökt om att Bodens kommun ska tvingas betala upphandlingsskadeavgift om 7 miljoner kronor, skriver Dagens Juridik.

Boden Kommuns försäljningen av Medborgarhuset till SBB under hösten 2020 möter kritik. Enligt Konkurrensverket har Bodens kommun brutit mot lagen genom att den 16 september 2020, eller som senast den 21 september 2020, slutit avtal om byggentreprenadarbeten med SBB, utan föregående annonsering. 

Entreprenaden handlar om underhållsåtgärder och hyresgästsanpassningar uppgående till 69 miljoner kronor.

Kommunen å sin sida menar att det huvudsakliga syftet med överlåtelseavtalet var att överlåta Medborgarhuset till SBB, så att byggnaden fick en ensam fastighetsägare. Att underhållsansvaret i och med överlåtelsen övergår till SBB är en naturlig konsekvens av att SBB blir ny ensam ägare, och därmed hyresvärd, av fastigheten.

Konkurrensverket uppger i sin ansökan att då transaktionen utgör ett sådant byggentreprenadkontrakt som omfattas av LOU borde den, enligt huvudregeln, ha föregåtts av annonsering.

Förvaltningsrätten finner efter en genomgång av vad som anförts i målet att de avtal som ingår i transaktionen, överlåtelseavtal, köpebrev och hyreskontrakt måste uppfattas som och anses utgöra ett sådant odelbart blandat kontrakt vars huvudföremål är ett byggentreprenadkontrakt, vilket innebär att transaktionen i sin helhet omfattas av upphandlingsrättsliga bestämmelser. 

Domstolen anser även gällande beräkningen av upphandlingens värde samstämmigt med Konkurrensverket att en uppdelning av avtalen inte kan göras på så sätt som Kommunen gör gällande. Konkurrensverket har beräknat upphandlingens värde till drygt 193 miljoner kronor utifrån överlåtelseavtal och hyresavtal. 

”Kommunens invändning om att den totala transaktionen inte ska beaktas vid beräkningen av upphandlingens värde är enligt domstolens mening inte möjlig.  Vid en samlad bedömning anser förvaltningsrätten att en upphandlingsskadeavgift om 7 miljoner kronor står i proportion till överträdelsens allvar. Konkurrensverkets ansökan ska därför bifallas och Bodens kommun ska betala en skadeavgift om 7 miljoner kronor”. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Sverige ökar sitt engagemang för rent stål
Skola om påbyggnader i trä startar
Peab först ut med smarta sensorer för träffsäker väghållning
Bellman Group står stadigt
Byggbolag med 36 anställda i konkurs – överlåts ej
Han blir ny chef på WSP
Andra Nordiska Medier
Entreprenad
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.109