23948sdkhjf

Peab inleder året stabilt

Nettoomsättningen ökade med 12 procent under det första kvartalet.

Osäkerheten i omvärlden, Rysslands invasion av Ukraina, långa leveranstider och höga kostnader på drivmedel och energi, påverkar branschen. För Peabs del ökade koncernens nettoomsättning med 12 procent till 12 544 miljoner kronor under det första kvartalet, men framtidsutsikterna är dock osäkra på grund av den geopolitiska osäkerheten, skriver företaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 10 miljoner kronor, vilket går att jämföra med -73 under samma period 2021.

Affärsområdet Bygg ökade sin nettoomsättningen med nio procent under det första kvartalet till 6 735 miljarder kronor, jämfört med 6 196 miljarder under samma period 2021. Rörelseresultatet uppgick till 160 miljoner kronor.

Dock var orderingången lägre för affärsområdet, som hittills i år haft en orderingång på nära 6 000 miljoner kronor, jämfört med 7 029 miljoner kronor under januari till mars 2021. När det kommer till ordstocken under det första kvartalet, ökade den till 29 452 miljoner kronor, jämfört med 27 385 miljoner under det första kvartalet 2021. En högre andel bostäder och skolor utgör också orderstocken i år.

Förutom den oerhörda tragedi som kriget är för det ukrainska folket, så har så har framtidsutsikterna blivit mer osäkra sedan årsskiftet med ytterligare störningar i leveranskedjor och prisuppgångar på energi och för oss viktiga insatsvaror. Inflationen har gått upp rejält, liksom de långa räntorna, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab i kvartalsrapporten.

Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

Peab skriver att de har hanterat prisökningen och bristen på insatsvaror under 2021 och inledningen av 2022, på ett bra sätt. De har anpassat och effektiviserat verksamheten för att stävja de ökade byggkostnaderna, och menar att det nu handlar om att utifrån operationella och kontraktuella förutsättningar, hantera eventuella leveranssvårigheter och prisökningar på ingångna avtal, på ett systematiskt vis.

Vi inledde året i en fortsatt positiv riktning med ökningar i såväl omsättning och resultat som orderingång. Nivåerna på starter och försäljning av våra egenutvecklade bostäder var höga, samtidigt som vi har en fortsatt stark finansiell ställning. Händelser i omvärlden innebär dock att framtidsutsikterna blivit mer osäkra, säger Jesper Göransson.

Koncernens första kvartal:

  • Nettoomsättning 12 544 miljoner kronor (11 216)

  • Rörelseresultat 10 miljoner kronor (-73)

  • Rörelsemarginal 0,1 procent (-0,7)

  • Resultat före skatt 8 miljoner kronor (-67)

  • Resultat per aktie 0,04 kr (-0,19)

  • Orderingång 15 375 miljoner kronor (14 446)

  • Orderstock 49 968 (47 286)

  • Kassaflöde före finansiering -323 miljoner kronor (-108)

  • Nettoskuld 2 991 miljoner kronor (4 045)

  • Nettoskuldsättningsgrad 0,2 (0,3)

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.187