23948sdkhjf

Nu ska nya förutsättningar för Science Village undersökas

2018 gav regeringen klartecken till Lund kommuns detaljplan om bygget av Science Village i Brunnshög. Området, som ska bli en ett besökscenter, korttidsbostäder för forskare och filialer för universitet, byggs av Science Village Scandinavia och ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne.

Nu ska kommunen undersöka hur de nya förutsättningarna för hur de 35 våningar höga byggnaden påverkar planerna och området.

I Science Village Scandinavia förslag kring att fortsätta utveckla Science Village, har de flesta av husen mellan 8 och 15 våningar och den högsta byggnaden på 35 våningar. Planen är att detaljplanen ska binda samman tidigare planlagda delar av Science Village till en sammanhängande helhet.

Vi är restriktiva med att bygga på jordbruksmark i Lund. Brunnshög är ett av få undantag och där är vi noga med att hushålla med våra resurser. Det kan dock göras på flera sätt och vi kommer att arbeta för att byggnadshöjderna sänks, säger Klas Svanberg (M) byggnadsnämndens ordförande, i en kommentar.

I byggnaderna kommer det att bedrivas forskning och hållas högre utbildning, men det kommer även byggas hotell och finnas möjlighet för restauranger att etablera sig. Den huvudsakliga inriktningen i förslaget från SVS överensstämmer med ramprogram och fördjupningen av översiktsplanen från 2013, även om exploateringsnivån i förslaget är betydligt högre.

Oberoende av förslaget från SVS har flera betydande förutsättningar såväl utanför som inom planområdet förändrats sedan 2013. De är viktiga att väga in och därför ska vi ta fram ett planprogram parallellt med detaljplanearbetet, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

I höst kommer stadsbyggnadskontoret att påbörja utredningar och planeringsarbete.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094