23948sdkhjf

"Vi vill hålla den höga byggtakten uppe"

VALET 2022 Utveckla investeringsstödet är ett av de förslag som Socialdemokraterna vill genomföra inom bostadsområdet. Här är partiets svar på Building Supplys enkät inför valet 2022.
  1. Hur löser vi bostadsbristen?

Att ha en bostad är en social rättighet, och hela bostadspolitiken måste inriktas på att uppfylla detta. Vi kan inte acceptera att kommuner abdikerar från bostadsfrågan, och en nationell bostadspolitik krävs för att klara bostadsförsörjningen i hela landet. Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare. Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter.

  1. Vilka stöd vill ni se för att få fart på byggtempot?

En starkt bidragande orsak till de senaste årens höga byggtakt är investeringsstödet för hyresrätter med en väsentligt lägre hyra än vad som annars skulle vara fallet. Ett stöd som nu tagits bort av de högerkonservativa partierna i riksdagen. Vi ser investeringsstödet som en framgångsfaktor som bör ingå i en offensiv bostadspolitik. De statliga investeringsstöden har varit framgångsrika och vi vill att de ska utvecklas och villkoras med krav på socialt ansvarstagande. Mer än 20 procent av de hyresrätter som byggts de senaste åren har byggts med investeringsstöd. Majoriteten av dessa hade inte byggts utan investeringsstödet och framför allt har det gett lägre hyror

  1. Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

Arbetet med att bekämpa människoexploatering ska intensifieras. Arbetslivskriminalitet ska inte finnas på svensk arbetsmarknad och offentliga arbetsgivare och upphandlare ska vara föredömen i att verka för en sund konkurrens. Arbetsmiljöverket ska tillsammans med andra myndigheter öka insatserna mot arbetlivskriminalitet. Inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet har påbörjats. En delegation mot arbetslivskriminalitet har tillsatts. Dess huvuduppgifter är att verka samlande och stödjande tillaktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

  1. Hur kan byggbranschen bidra till klimatomställningen?

Vi vill se ett så klimatsmart byggande som möjligt. Från och med i år måste byggherrar beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet. Klimatdeklarationen syftar till att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthusgasutsläppen. Vi välkomnar också byggmaterial som har mindre klimatpåverkan, så som trä eller modernt framställt stål och betong.

  1. Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

Vi har idag en mycket bra socialdemokratisk bostadsminister i Johan Danielsson och jag hoppas att han fortsätter också efter valet.

Artikeln är en del av vårt tema om Valet 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08