23948sdkhjf

”Ge fler möjligheten att bo i eget hus”

VALET 2022 Reformerat strandskydd och begränsade riksintressen är några av de förslag som Sverigedemokraterna vill genomföra inom bostadsområdet. Här är partiets svar på Building Supplys enkät inför valet 2022.
  1. Hur löser vi bostadsbristen?

Både ombyggnation och nybyggnation behövs. Dessutom behöver det finnas möjligheter till förflyttning på bostadsmarknaden. Idag är bostadsköer i många städer långa. Statistik visar samtidigt att det börjar byggas upp ett överskott på hyresrätter i många områden och ett underskott på småhus sett till efterfrågan och att många vill bo i eget hus. Genom bättre planering utifrån efterfrågan kan fler få möjlighet att bo i eget hus, vilket samtidigt lossgör hyresrätter till de som behöver och vill bo i hyresrätt. Regler och processer behöver förenklas så att byggnation möjliggörs i större utsträckning i hela landet, exempelvis genom ett reformerat strandskydd och begränsningar av riksintressen. Det skulle medverka till ökad byggnation och att kunna bo i hela landet.

  1. Vilka stöd vill ni se för att få fart på byggtempot?

Förbättrade, förenklade och mer förutsägbara byggregler. Förkortade handläggningstider och processer tillsammans med att onödig byråkrati undviks. Småföretagare bör också gynnas och inte missgynnas gällande konkurrensmöjligheter.

  1. Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen

Regelverket kring arbetskraftsinvandringen måste stramas upp, illegala migranter måste spåras upp och utvisas och det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet måste stärkas. Kortare utbildningsinsatser till arbetssökanden i Sverige behövs framför att anlita människor från andra länder för lågkvalificerade arbeten. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen bör återinföras.

  1. Hur kan byggbranschen bidra till klimatomställningen?

Underlätta för byggande i trä generellt är bra ur miljösynpunkt, samtidigt som även andra miljövänliga eller återvunna material ska gynnas. Fri handel är positivt, svensk konkurrenskraft inom produktion av byggmaterial ska även stärkas. Material-, teknik- och produktionsutveckling för att minska negativ klimat- och miljöpåverkan ska gynnas. Genom att svensk produktion gynnas ger det mindre utsläpp då långa transporter minskar. Det ger även arbetstillfällen, är bra för samhället och ekonomin.

  1. Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

Möjliggöra fler småhus genom att förenkla bygglovsförfarandet, förändra strandskyddet och se över riksintressena.

Artikeln är en del av vårt tema om Valet 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111