23948sdkhjf

”Ge Sverige en ny egnahemsrörelse”

VALET 2022 En planeringsstimulans för småhus är ett av förslagen som Larry Söder, Kristdemokraterna, vill genomföra inom bostadsområdet. Här är partiets svar på Building Supplys enkät inför valet 2022.

1. Hur löser vi bostadsbristen?

Viktigast är reformer som får bostadskedjan att röra sig. Då stimuleras även ökat byggande. Att sänka flyttskatterna är en sådan fråga. Att ge fler chansen att äga sitt eget boende är en annan. När fler flyttar till småhus rör sig bostadskedjan och frigör hyresrätter för de som står utan bostad.

2. Vilka stöd vill ni se för att få fart på byggtempot?

Det bästa stödet är regelförenklingar och effektivare planprocesser. Då blir det billigare att bygga och tiden från idé till färdigt projekt minskar. Det behövs också mer tillgänglig mark. Vi vill ha en planeringsstimulans för småhus så att kommunerna får ökad incitament att planera fram fler småhus.

3. Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

Genom intensifierade kontroller och ökad samverkan mellan myndigheter, bland annat ska realtidskontroller kunna delas. Reglerna kring arbetskraftsinvandring behöver också ändras. Nuvarande lönekrav vid arbetskraftsinvandring är orimligt lågt och måste höjas. Att försörja sig på 13 000 kr före skatt är svårt och risken för att fusk sker vid sidan av en så låg lön är uppenbar. Vi vill införa ett lönegolv på 35 000 kr/mån, med undantag för bristyrken.

4. Hur kan byggbranschen bidra till klimatomställningen?

Här finns mycket att göra och det viktigaste är att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma med pekpinnar. Fastighetsägare bör främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter dess hållbarhetsprestanda och avtryck. Goda exempel är att i den mån det går byta ut betong och stål mot trä, eller att bevaka på vilket sätt transporter kan reduceras under byggnation.

5. Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

Se till att Sverige får en ny egnahemsrörelse. Det egna boendet ska vara, då det är långsiktigt bäst både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Fler ska få möjlighet att äga sitt eget boende, startlån och subventionerat bosparande är sådant som kan hjälpa vanligt folk i den ägda bostadsmarknaden. Jag skulle också göra det mycket tydligt, att bostadsintresset – det är nu ett riksintresse.

Artikeln är en del av vårt tema om Valet 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094