23948sdkhjf

Avgörandet för Cementa står på tröskeln

Nu inleds huvudförhandlingen om Cementas täktansökan i mark- och miljödomstolen.

Under nästa vecka, med start den 24 oktober, kommer Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd att prövas i mark- och miljödomstolen. Cementansökan omfattar fortsatt kalkstensbrytning i Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täkt. En dom väntas kring årsskiftet.

Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i april i år och bedömdes då vara komplett av domstolen, som kungjorde ansökan. Myndigheter, föreningar och allmänheten har fått möjlighet att ta del av ansökan och lämna sina synpunkter och Cementa har därefter bemött dessa i ett yttrande till domstolen.

Cementa har under sommaren och hösten beaktat relevanta synpunkter och arbetat med att förtydliga ansökan i linje med dessa. Under förhandlingen kommer Cementa att visa de omfattande undersökningar och analyser som ligger till grund för den sökta verksamhetens miljökonsekvensbeskrivning.

‒ Vi har en komplett ansökan och vi är trygga med att vi tagit hänsyn till alla relevanta aspekter och konsekvenser av den sökta verksamheten. Vår ambition är att visa hur en hållbar cementtillverkning kan fortsätta att bedrivas i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige (tidigare HeidelbergCement).

Ett kortare tillstånd under fyra år är en nödvändig lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om en längre tillstånd om 20 - 30 år prövas. Cementa planerar att lämna i ansökan om ett längre tillstånd under våren 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094