23948sdkhjf

Fler skyddsrum behöver byggas visar utredning

Sverige behöver bygga 2500 till 5000 nya skyddsrum per år föreslår en ny utredning om den svenska beredskapen.

Nyligen tog regeringen emot en utredning som har haft i uppdrag att se över hur det fysiska skyddet av civilbefolkningen ska se ut om krigshandlingar drabbade Sverige.

– Civilbefolkningen drabbas alltid hårt i samband med krig, något som vi ser tydligt i Ukraina. Det civila försvaret måste ha förmåga att skydda befolkningen i Sverige. Jag ser därför fram emot att ta del av utredningens förslag inom det här oerhört viktiga området, sa ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, vid överlämnandet.

I händelse av höjd beredskap och yttersta krig är det en central uppgift för det civila försvaret att värna civilbefolkningen. Det behövs därför en planering för hur civilbefolkningen kan skyddas.

Utredningens kartläggning har visat att det finns en god tillgång till skyddsrum i Sverige eftersom det längre tillbaka i tiden har gjorts stora satsningar på att bygga skyddsrum och många av dessa skyddsrum finns kvar.

Men arbetet med skyddsrum har bedrivits i förhållandevis låg omfattning de senaste decennierna och många skyddsrum är i behov av underhåll och förbättringar. Det behöver göras en grundlig genomgång av systemet och av befintliga skyddsrum för att upptäcka fel och brister, åtgärda dessa, samt bedöma behovet av ytterligare skydd, menar utredningen.

Det finns också ett behov av att återuppta en viss kontinuerlig nybyggnation av skyddsrum. Under den tid som det inte har byggts nya skyddsrum, förutom så kallade ersättningsskyddsrum, kan utbyggnaden av tätorter och demografiska förändringar ha lett till att det på vissa platser inte finns nödvändig tillgång till skyddsrum där människor bor och vistas.

– Staten bör avsätta medel för att bygga 2 500–5 000 nya skyddsrumsplatser per år anser utredaren Britt Bohlin.

Vidare kan en del skyddsrum framöver behöva avvecklas därför att de inte längre kan erbjuda ett tillräckligt skydd eller ligger på fel platser.

Befintliga skyddsrum ska dock så långt som möjligt upprätthållas med fungerande skyddsförmåga och vid behov upprustas även på andra platser.

Utredningen lämnar även förslag till en ny lag om skyddsrum och skyddade utrymmen. Lagen bygger i många delar på den tidigare regleringen om skyddsrum men har kompletterats med en del nya bestämmelser som reglerar ansvaret för olika frågor, om skyddade utrymmen samt vissa nya tillämpningsbestämmelser.

Utredningen föreslår vidare en ny förordning om skyddsrum och skyddade utrymmen som ska komplettera den nya lagen. Vidare föreslår utredningen i anslutning till dessa vissa ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094