23948sdkhjf

Försvaret protesterar: Slutligt nej till solceller

De fastighetsägare på Falsterbohalvön som velat installera solceller på sina villatak får nu slutligt avslag, då Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt.

Vellinge kommuns bygglov upphävdes tidigare i år av regeringen, som hänvisade till försvarets invändningar om elektromagnetiska störningar i området, skriver nyhetsbyrån Siren.

Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun hade beviljat bygglov för att montera solceller på taket på huvudbyggnaden på en fastighet. Men Försvarsmakten överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län, som avslog överklagandet.

Försvarsmakten överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som med stöd av plan- och bygglagen överlämnade målet till regeringen för prövning eftersom det rörde en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten.

Regeringen upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov mot bakgrund att Försvarsmakten uppgett detta vara riskabelt. 

Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva regeringens beslut. Han ansåg det orimligt att solcellsanläggningar skulle påverka totalförsvaret till den grad att det uppstår fara för rikets säkerhet.

Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast och det blir inga solceller på fastigheten, uppger Nyhetsbyrån Siren

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093