23948sdkhjf

Om du utsätts för asbest

Nu finns ett material för installatörer och andra som jobbar med renoveringar för att upptäcka var asbest finns och vad de behöver göra om de stöter på ämnet.

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter inom byggsektorn tagit fram materialet. Det består av filmer med diskussionsfrågor och en checklista som kan användas på arbetsplatserna, till exempel vid arbetsmiljöutbildningar eller arbetsplatsträffar. Det kan också användas inom yrkesskolor.

– När förbudet trädde i kraft och de tio närmsta åren efter det var kunskapen väldigt hög om asbestens risker. Sedan 90-talet har kunskapsnivån sjunkit allteftersom äldre åldersgrupper lämnat branschen. Vi kan se att kunskapen om asbest hos de yngre är väldigt låg, därför är detta projekt viktigt för alla, säger Ulf Kvarnström på Byggnads.

Asbest har värdefulla tekniska egenskaper som hög mekanisk hållfasthet och smidighet och användes därför länge som byggmaterial. Men det är också farligt. Asbestdamm kan leda till bland annat cancer och lungsjukdomar. Det kan ta lång tid innan sjukdomar bryter ut.

Att veta hur man ska agera om man befinner sig i en miljö där asbest kan förekomma gör det lättare att undvika att utsättas för det farliga dammet.

– Det är viktigt att hantera asbest med stor respekt. Genom kunskap och rätt hantering undviker vi att det sker misstag. Gör nödvändiga miljöinventeringar. Utgå ifrån byggår och när efterföljande renoveringsarbeten genomförts, i synnerhet de som utfördes under åren då asbest var vanligt förekommande, säger Rickard Lindberg på Installatörsföretagen.

Materialet framtaget av Prevent tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads och Elektrikerna. Det är kostnadsfritt och finns på Prevents hemsida.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094