23948sdkhjf

Bygghandel för begagnat öppnar i Örebro

Under våren 2023 slår Örebro Byggretur upp portarna på Boglundsängen i Örebro. Det är Örebro kommun, tillika Futurums ägare, som är huvudman och huvudfinansiär i Örebro Byggretur.

Futurum Fastigheter är medfinansiär i projektet. Det innebär att Futurum kan lämna överblivet material till byggreturen. I och med ska Futurum inventera alla byggnader innan arbetet med rivning eller renovering påbörjas. Material som går att återbruka ska lämnas vidare till byggreturen. Louis Georgis är fastighetschef på Futurum. Han tror att bolaget i ett första skede kommer lämna in byggmaterial som inte uppfyller myndighetskraven för en skola eller förskola.

– Ett exempel är den renovering som just nu pågår på Glanshammars skola. Där har vi fina dörrar som vi varit tvungna att byta ut eftersom de inte uppfyller kraven på ljudisolering och tillgänglighet. De dörrarna ligger just nu i vårt förråd och väntar på hantering, säger Louis Georgis.

Örebro Byggretur är en del av Örebro kommuns program för hållbar utveckling, vilket är ett av Futurums styrdokument. Redan idag återbrukar Futurum mycket byggmaterial i olika interna projekt. Material som det inte är något fel på, och som uppfyller de högt ställda kraven, tas om hand.

– En toalettstol, ståldörr, fläktmotor eller lampa som tas bort i en fastighet, kan få nytt liv i en annan. Allt handlar om planering, underhåll och om att medvetandegöra livslängden. Återbruk är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi är stolta över att vara en del av det här projektet, säger Göran Lunander, vd på Futurum.

Man brukar säga Sverige genererar 1 ton byggavfall per person och år. Då räknar man in avfall från både privatpersoner och bygg- och fastighetsföretag. Det en stor avfallsström. Kundgruppen för Örebro Byggretur är i första hand privatpersoner.

Hanna Bergman jobbar som konsult i projektet åt Örebro kommun. Hon är en av de som driver uppstarten av Örebro Byggretur.

– Vi ser en stor efterfrågan på återbruk och byggmaterial just nu. Det ligger i tiden, både på grund av ökad medvetenhet, men även på grund av att priserna ökar och leveranstiderna har blivit längre. I liknande återbruksprojekt ser man att efterfrågan i många fall är större än mängden inlämnat material, säger Hanna Bergman.

Byggreturen ska ligga i en 800 kvadratmeter stor lokal med möjlighet att även förvara material utomhus. Den kommer vara öppen för allmänheten. Hanna Bergman tror att man som kund kommer kunna hitta allt från virke, skivor och blandare till fönster, dörrar och golv.

– Det kommer vara både material som blivit över vid nybyggnatioÖrebro Byggretur n och material som tas ned i samband med renoveringar och rivningar. En planka med en spik i går till exempel oftast att använda om man tar bort spiken. Vi måste se möjligheterna, säger Hanna Bergman.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11