23948sdkhjf

Hovrätten fäller Belstrojs företrädare– får stora böter

De båda tilltalade företrädarna för Belstroj friades i tingsrätten, men döms i hovrätten för brott mot utlänningslagen vid tio tillfällen.

Belstroj förpliktigas också att betala en särskild sanktionsavgift på drygt 1 miljon kronor.

I två stämningsansökningar, en från juni 2020 och en från maj 2021, åtalades de två männen för flera fall av brott mot utläggningslagen. Enligt åtalet hade företaget haft 30 personer anställda, detta utan att de haft rätt att vistas i Sverige, eller haft rätt att vistas här men inte haft föreskrivet arbetstillstånd och därmed inte haft att arbeta här.

Det hände mellan den 1 juli 2018 och den 28 februari 2019 i Stockholms län. Åklagaren yrkade också att de båda åtalade skulle få näringsförbud i fem år. Åklagaren yrkade även på en särskild avgift på  runt 2,9 miljoner kronor.

I december 2021 kom tingsrättens dom som helt friade bolaget företrädare samt bolaget. Tingsrätten anger bland annat att bevisläget är svårt. De är i vissa fall oklart vilket medborgarskap de anställda haft, om de haft uppehållsrätt genom familjeanknytning och under hur lång tid de arbetat i Sverige .

I domen står det också att det framstår som att fungerande rutiner funnits  inom Belstroj och att det är svårt att bevisa att de åtalade har brustit i det ansvar som ålegat dem i egenskap av ställföreträdare för bolaget.

Men hovrätten, som nu meddelar dom, ändrar tingsrättens dom på flera punkter. De båda männens döms för brott mot utlänningslagen vid tio tillfällen. De döms till 120 dagsböter vardera. Belstroj förpliktigas även att betala en särskild sanktionsavgift på cirka 1 150 000 kronor.

Hovrätten skriver att det funnits rutiner och kontroller och att de åtalade i vissa fall inte agerat oaktsamt. Men rätten konstaterar att de rutindokument som funnits inte omfattat alla de frågeställningar som varit aktuella i målet.

Under målets handläggning i hovrätten har åklagaren kompletterat förundersökningen och därefter åberopat följande bevisning:

 - Handlingar avseende uppehållstillstånd

– Kompletterande sammanställning av kontrolluppgifter lämnade till Skatteverket avseende februari och mars 2019

– Förfrågningar och svar genom genomförda europeiska utredningsordrar till Estland, Lettland och Litauen. - Ssammanställning avseende vilka frågor som har ställts avseende varje individ i Matris 

Hovrätten har tagit del av de förhör som åberopades vid tingsrätten genom uppspelning av ljud- och bildfiler. Ett nytt vittne i hovrätten har hörts på åklagarens begäran.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078