23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Kurs

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD & ESRS, 2 dagar

Totalt SEK 19 900 exkl. moms
Period(er)
den 2 oktober 2024 den 3 oktober 2024
den 23 oktober 2024 den 24 oktober 2024
den 12 november 2024 den 13 november 2024
den 3 december 2024 den 4 december 2024

Förbered ditt företag för framtiden och stärk din position på marknaden genom att ligga i framkant inom hållbarhetsrapportering.

 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) står företagen inför en omfattande förändring i hur de rapporterar sitt hållbarhetsarbete.

Från och med 2024 är börsnoterade företag med fler än 500 anställda skyldiga att utarbeta en hållbarhetsrapport enligt de nya direktiven i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Från 2025 utvidgas dessa krav till att även omfatta bolag med över 250 anställda, oavsett om de är börsnoterade eller inte. I nästa fas kommer även små och medelstora börsnoterade bolag att inkluderas.

CSRD innebär en markant förstärkning av kraven på hållbarhetsrapportering. EU-direktivet specificerar vilken typ av hållbarhetsinformation de berörda bolagen måste redovisa, samt hur denna information ska presenteras, i enlighet med de enhetliga ESRS-standarderna (European Sustainability Reporting Standards).

En betydande förändring är också införandet av det dubbla väsentlighetsperspektivet. Detta kräver att företagen rapporterar inte bara hur deras verksamhet påverkar människor och miljö, utan även hur olika hållbarhetsfrågor kan påverka företagets ekonomiska ställning. Detta dubbla perspektiv är avsett att ge en mer heltäckande bild av företagets påverkan, hållbarhetrisker, möjligheter inom hållbarhet, och relaterade finansiella effekter.

Det nya redovisningsdirektivet ställer dock inte enbart krav på rapportering utan innebär även en förflyttning gällande målstyrning, ansvar och uppföljning av hållbarhet inom organisationer, som kommer påverka både styrelse och högsta ledningen. Vidare bedöms de nya kraven få effekter vidare ut i värdekedjan, genom att berörda organisationer kommer kravställa sina underleverantörer men även banker och andra institutioner kommer skärpa sin kravbild avseende hållbarhet och transparent hållbarhetsinformation.

Kursen ger dig

Vår tvådagskurs ger dig inte bara nödvändiga verktyg och kunskaper för att möta de nya kraven, utan också en strategisk fördel i att förstå och implementera hållbarhetsrapportering enligt de enhetliga ESRS-standarderna. Kursen är utformad för att ge deltagarna en grundlig förståelse av kraven i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och hur man rapporterar enligt de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Under kursen kommer vi även att fördjupa oss i det dubbla väsentlighetsperspektivet och genom praktiska övningar lära oss mer om kartläggning av värdekedjor och dubbel väsentlighetsanalys. Gemensamt tar vi oss även an ESRS-standarderna för att förbättra förutsägelsen för vad som ska rapporteras och på vilket sätt. Kursen kommer även att ha fokus på hur rapporteringskraven kan skapa förutsättningar för ett framåtriktat hållbarhetsarbete.

Vår kurs i CSRD är utformad för att inte bara förmedla teoretisk kunskap, utan även ge kursdeltagarna verktyg och förmåga att självständigt identifiera väsentliga frågor för den egna verksamheten att rapportera på.

Ur kursens innehåll

  • Översikt över CSRD och dess syfte
  • Tidplan för införande – vilka behöver rapportera och när?
  • Övergripande genomgång av ESRS-standarderna, deras struktur och innehåll
  • Det dubbla väsentlighetsperspektivet och dubbel väsentlighetsanalys
  • Intressentinvolvering och dialog
  • Process för hållbarhetsrapportering
  • Hur vi nyttjar resultatet från den dubbla väsentlighetsanalysen och rapporteringskraven för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och våra strategier

ANMÄLAN

Kurstillfällen

Stockholm 2024-10-02--03

Göteborg 2024-10-23--24

Distans 2024-11-12--13

Stockholm 2024-12-03--04

Ramboll Utbildning
Vädursgatan 6
402 27 Göteborg
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5561330506

Kontaktperson

Sofia Askengren
Marketing & Communication
+46 10 6153126 sofia.askengren@ramboll.se

Utbildningsadress

Vi har kurstillfällen både på distans och på plats.

Sänd till en kollega

0.078