23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Avgörande faktorer som avgör vilket svetsutsug som passar bäst Verkstadslokalens storlek

En stor verkstadslokal innehåller naturligtvis en större luftvolym än en liten lokal. Utnyttjas hela lokalen som exempelvis svetsavdelning så behöver hela luftvolymen omsättas till ren luft med jämna mellanrum genom filtrering och/eller bortförsel av smutsig luft och införsel av ren luft.

Om det är många manuella svetsbås som står intill varandra så är det vanligt att de avskiljs med svetsgardiner. Dessa avskiljare skärmar av för ljusutsläpp från de starka svetslågorna och motverkar att luftströmmar i lokalen flyttar svetsröken bort från det tilltänkta svetsutsuget.

I en stor lokal är det vanligt att antalet svetsutsug är många i antalet och utformade för att fånga upp svetsröken nära källan. Detta görs många gånger med utsugsarmar eller utsugskåpor.

Trots att man utformar svetsutsugen för att fånga upp så mycket av den förorenade luften som möjligt redan vid källan så finns det alltid risk för att lite luft smiter förbi utsugen. Detta kan hanteras genom att utsug även placeras i några av de högsta punkterna upp i taknock där den varma och förorenade lufter samlas i och med att varm luft stiger uppåt.

Genom att rena luften upp vid taknock så förhindrar man den förorenade luften att sjunka tillbaka ned mot golvnivå när lufttemperaturen successivt minskar.

I en mindre lokal så märks det snabbt av om inte svetsröken behandlas i ett tidigt skede i bearbetningen. Svetsrök lägger sig som en dimma av stillastående partiklar vilket man ofta kan se när man tittar mot lokalens ljuskällor.

Små lokaler med bearbetning där mycket rök bildas kan ibland gynnas av att kosta på en större utsugskåpa över bearbetningen. En kåpa fångar i regel upp mer svetsrök än en utsugsarm men är då inte lika flexibel gällande själva utsugspunkten.

 

Lokalens utformning

Stora lokaler kan ibland räknas som små lokaler beroende på hur de är utformade. En stor verkstad med utstickande flyglar kan med fördel planeras som olika funktioner som är lätta att skärma av och inom vilka man kan skapa separata arbetsmiljöer.

Raka och öppna produktionsskepp kan om lokalen tillåter delas in i arbetsbås med skiljeväggar med utsugspunkter till varje bås. Men i vissa fall kan lokalen exempelvis vara utrustade med flyttbara traverser som går på skenor i taket och som måste kunna förflytta sig längs med den stora lokalen för att flytta tunga och stora gods.

Traverser kan i dessa fall ställa till med en del problem för processventilationen. Att dra fram utsugspunkter till respektive arbetsbås kräver att det är möjligt för ventilationskanaler att nå fram till de positioner i lokalen där en utsugsarm eller utsugskåpa behöver finnas.

Ventilationskanalerna tvingas då upp högt upp i tak, ovanför traverserna. Och då tvingas även utsugspunkterna upp högt i tak ovanför traverserna.

Så länge man har tagit hänsyn till detta vid planeringen och dimensioneringen av filtersystem så kan detta ändå bli ett mycket välfungerande system där den total luftvolymen ovanför bearbetningsplatserna beräknas omsättas och renas. Principen blir då att all uppvärmd svetsrök stiger mot nock där utsugspunkterna befinner sig. Dessa typer av verkstadsförutsättningar innebär ibland relativt stora filtersystem men gör sitt jobb lika bra som andra system bara man tagit hänsyn till förutsättningarna från början.

Sänd till en kollega

0.032