23948sdkhjf

Tre finalister till Haninge arkitekturpris 2023

Tre finalister är utsedda och nu drar röstningsperioden i gång. Finalisterna är: köksträdgården i Jordbro, Ribbyskolan i Västerhaninge och kvarteret Storseglet i Vega.

Röstningen pågår till den 31 oktober. Vinnaren tillkännages i november och prisutdelningen sker på stadsbyggnadsnämndens sammanträde i december.

– Med arkitekturpriset lyfter vi projekt från de senaste tre åren som bidrar till både trivsel och stolthet för Haningeborna, säger Martin Strömvall, stadsbyggnadsnämndens ordförande för Haninge kommun, i ett pressmeddelande.

Finalister

Köksträdgården i Jordbro

Kategori: Offentlig plats
Byggaktör: Park och teknik, stadsbyggnadsförvaltningen
Arkitekt: Sofia Andersson, Haninge kommun
År: 2022

Motivering:

Genom konceptet Nyfiken park frågade kommunen under 2019 Jordbroborna hur de ville utveckla parken. Det resulterade bland annat i att man anlade en stor samlingsplats med sittmöbler och grillar – det blev Köksträdgården i Jordbro. De platsgjutna betongkärlen med växter tillsammans med pergolor i trä och den runda planformen skapar ett tydligt tillägg till Höglundaparkens innehåll.

Alla växter som finns här är ätbara växter och kryddor för smak- och doftupplevelser som kan tas till vara och användas i matlagningen. De ätbara växterna och bären lockar även till sig pollinerande insekter som humlor och bin som hjälper till att bidra till den biologiska mångfalden.


Ribbyskolan i Västerhaninge

Kategori: Byggnad
Byggaktör: Tornberget
Arkitekt: MAX arkitekter genom, Lisa Malmström
År: 2022

Motivering:
Ribbyskolan i Västerhaninge behövdes byggas ut, en fördubbling behövdes för att få till en F-9 skola för ett växande Västerhaninge. En komplex uppgift att lösa med grannar som Västerhaninge kyrka, Ribby gård och de gamla skolbyggnaderna med för sin tid, tidstypisk skolarkitektur.

Genom att bryta upp byggnaden i mindre volymer, blir det en tydlig koppling till omgivande bebyggelse men även en naturlig uppdelning av skolans olika funktioner. Den centrala huskroppen får då funktionen som skolan hjärta, där de olika delarna binds samman genom trapphus och entréer.

Genom att också ta upp motiv från de äldre skolbyggnaderna som tex horisontella fönsterband, partier med skivmaterial och dämpade kulörer på ett samtida sätt, skapas en fin genomtänkt helhet av de olika delarna.


Kvarteret Storseglet i Vega

Kategori: Byggnad
Byggaktör: Stena Fastigheter AB
Arkitekt: E/S-A Arkitekter
År: 2022

Motivering:

Genom att blanda olika nyanser av blått och grönt, lägga till partier i klinker och rundade balkonger skapas ett kvarter med egen karaktär mot spåren. Något som skulle kunna stå i kontrast mot de övriga delarna av kvarteren som har en mindre skala och är i en ljusgrå och vit kulör. Men tvärtom så skapas en variation och dynamik där element som till exempel klinkerplattorna återkommer på olika ställen i hela kvarteret och skapar en rytm.

Samma sak med taket som har olika kulör men samma vinkel och ibland blir till ett gavelmotiv för att markera ett hörn. Genom öppningarna i kvarteren ser man in på gröna gårdar som visar att även nära stationen, är Vega en stadsdel där naturen alltid är närvarande. Ett annat fint grepp är den gemensamma takterrassen, både för de som bor i huset som får en fantastisk vy över Vega. Men också som ett karaktärskapande hörn i den ny stadsdelen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078