23948sdkhjf

Mindre underhåll på fastigheter när oron breder ut sig bland ägare

Sju av tio fastighetsägare känner oro över det rådande samhällsekonomiska läget. Tidsplaner för underhåll ses över och allt fler avstår standardhöjande åtgärder. Det visar en ny undersökning gjord bland Fastighetsägarnas medlemmar.

Uppemot 80 procent av de svarande upplever att deras ekonomiska situation har försämrats under året. Det visar en aktuell enkät genomförd under början av september bland Fastighetsägarnas medlemmar. I samma mätning uppger 66 procent att de känner oro över det samhällsekonomiska läget.

Om kostnadsökningarna fortsätter uppger 74 procent att de kommer behöva avstå standardhöjdande åtgärder och 66 procent menar att de kommer bli tvungna att se över tidplaner för planerat underhåll.

– Många medlemmar upplever att det är riktigt ekonomiskt tufft till följd av rekordräntor, skenande elkostnader, dyrare förvaltning och ökade taxor och avgifter. Vi får till oss att det börjar bli svårt likviditetsmässigt bland medlemsföretag och man tvingas dra ner på allt som går t ex underhåll, standardförbättringar och trygghetsskapande projekt, säger Rikard Ljunggren som är vd för Fastighetsägarna GFR.

Räntehöjningarna är de som påverkar branschen mest. Sju av tio har påverkats mycket eller ganska mycket. Bara 1 av 10 står opåverkad av ränteökningarna enligt undersökningen. Även kostnader för vatten, energi och el påverkar många. Hela 83 procent av de svarande uppger att de i hög utsträckning påverkas av höjda kostnader för vatten, energi och el.

Nästan 70 procent av de svarande bedömer att ökade förvaltningskostnader påverkar bolagens driftsnetto i hög- eller ganska hög utsträckning.

– Nio av tio fastighetsägare i vår organisation är småföretagare och för dem är möjligheten att få kostnadstäckning via hyreshöjning helt avgörande. Till skillnad från större företag har små inte alls samma möjligheter att allokera om resurser och kan inte heller dra nytta av samordningsfördelar vid till exempel större underhåll. I slutändan blir årets förhandling en fråga om vilken fastighetsmarknad vi vill ha, säger Rikard Ljunggren.

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 29 augusti till den 8 september 2023. Totalt 1185 personer har besvarat samtliga frågor i enkäten, och ytterligare 185 personer har besvarat delar av den. Majoriteten av de svarande är verksamma i bolag som äger eller förvaltar under fem fastigheter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.073