23948sdkhjf

Restprodukt ger grönare betong vid kraftverksbygge

Att ersätta cement med flygaska ger en betong som har en likvärdig hållfasthet men lägre miljöpåverkan. Den nya metoden används i betongkonstruktionen på Rengård vattenkraftverk.

 Flygaska är en restprodukt från kolgasrening används redan flitigt i betong inom den norska vattenkraftindustrin.

I Sverige är användningen av flygaska betydligt ovanligare. Mats Stenmark, seniorkonsult inom Energi & Industri på Norconsult, har dock förespråkat metoden under många år.

– Att tillsätta flygaska vid betongtillverkning, som ersättning för del av cementmängden, medför att betongenens temperatur vid härdning sänks och därmed minskar risken för temperatursprickor i den färdiga betongkonstruktionen. Minskad sprickbildning ger en ökad täthet, man får helt enkelt en bättre konstruktion. Samtidigt ger det en positiv miljöeffekt i form av minskat CO2-utsläpp, säger han.

Norconsult har nyligen för första gången använt sig av den nya betongtypen i samband med utbyggnaden av Skellefteå Krafts anläggning Rengård vattenkraftverk, där Norconsult ansvarat för projektering och teknisk rådgivning.

– Användningen av en konceptbetong, utvecklad för Rengårdsprojektet, ledde till en betydande miljövinst. Klimatavtrycket reducerades med 40 procent jämfört med konventionell betong. Vi talar om en konstruktion som består av 10 000 kubikmeter betong så här kan vi göra stora framsteg för både teknik och miljö, säger Mats Stenmark.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109